Gemeente Ede

Ede, 31 oktober 2005

Wijziging voorrang op Dorpsstraat in Lunteren

De afgelopen maanden voerde de gemeente werkzaamheden uit aan de Dorpsstraat in Lunteren. Op diverse plaatsen is de weg opnieuw geasfalteerd en ingericht. De gemeente wil eenduidigheid in de voorrangssituaties op alle kruispunten en gaat daarom de voorrang op een aantal plekken wijzigen.

De Dorpsstraat is tussen de Zandkampweg en de Mielweg een 30km/uur zone. Kenmerkend voor zo'n zone is dat alle kruispunten gelijkwaardig zijn. Het verkeer dat van rechts komt, heeft dus voorrang. Een aantal kruispunten op de Dorpsstraat is opnieuw ingericht en geasfalteerd. Dit geldt voor vier kruispunten met de Dorpsstraat, namelijk de Mielweg, de Molenpol, de Boslaan en de Zandkampweg. In 2007 moet de hele Dorpsstraat, en daarmee alle andere kruispunten, klaar zijn. Vooruitlopend op de werkzaamheden van de komende twee jaar, wil de gemeente de duidelijkheid over de voorrangssituaties op de Dorpsstraat vergroten. Op dit moment bestaan situaties met verschillende voorrangsregelingen. Dat werkt verwarrend voor de weggebruiker. Daarom besloot de gemeente om nu al alle kruispunten op de Dorpsstraat vanaf de Mielweg tot de Zandkampweg gelijkwaardig te maken. Op dit gedeelte geldt een maximum snelheid van 30 km per uur en hebben bestuurders van rechts voorrang. De aanpassingen van de voorrangsregelingen en de eventuele aanpassingen van de kruispunten voert de gemeente op korte termijn uit.

Uitzondering
Het kruispunt Dorpsstraat-Postweg vorm een uitzondering. Door de omvang en vormgeving van dit kruispunt is het niet verantwoord om zonder herinrichting de voorrang op dit grote kruispunt te wijzigen. Daarom blijft nu op dit kruispunt een afzonderlijke voorrangsregeling van toepassing.

Regels buiten 30 km/uur zone
Op de inleidende weggedeelten vanaf de bebouwde komgrenzen tot de kruispunten met de Mielweg en de Zandkampweg is een snelheidsregime van 50 km/h van toepassing. Bestuurders van rechts op deze weggedeelten moeten voorrang verlenen aan het verkeer op de Dorpsstraat. Dit blijft in de toekomst zo.

Parkeren
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt ook de bebording van de parkeerverbodszone aangepast. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid over de plekken waar men wel en niet mag parkeren. Aan de noordkant van de Dorpsstraat en langs de Molenparkweg ter hoogte van het Nieuwe Erf spuit de gemeente vakken op de weggedeelten waar ook in de huidige situatie geparkeerd mag worden.
De plannen liggen tot en met 6 december ter inzage bij het infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, Stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Voor vragen en/of opmerkingen kunnen inwoners contact opnemen met verkeerskundige Mente Bonestroo, telefoonnummer (0318) 680243.
---