Gemeente Deventer

Week 44, 31 oktober 2005

Gemeente, politie en het OM werken samen aan verkeersveiligheid SNELHEIDSCONTROLES 30 KM ALBERTUS VAN LEUSENWEG

De gemeente Deventer, politie en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) starten vanaf 31 oktober met de aanpak van snelheidsovertredingen op de Albertus van Leusenweg. De verkeerscontroles die het âTeam Subjectieve Verkeersonveiligheidâ uitvoert, moeten het gevoel van verkeersveiligheid verhogen.

De eerste week zal het controlerende team automobilisten slechts waarschuwen en informeren indien de maximaal toegestane snelheid van 30 km per uur wordt overschreden. De gemeente hoopt op deze manier âhard-rijdersâ bewust te maken van hun gedrag. Vanaf 7 november wordt het menens. Iedereen die dan nog te hard rijdt kan rekenen op een procesverbaal. In totaal wordt er zes weken gecontroleerd met de mogelijkheid tot verlenging wanneer de resultaten uit een tussentijdse evaluatie dit nodig maken.

Extra controle

Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie stelt geld beschikbaar om klachten met betrekking tot de verkeersveiligheid te onderzoeken. Hiermee wil de overheid tegemoet komen aan de wens van veel partijen meer aandacht te besteden aan het gevoel van verkeersonveiligheid. Klachten over verkeersonveilige locaties worden geïnventariseerd en in samenspraak met het lokaal bestuur aangepakt. Extra snelheidscontroles zijn een belangrijk middel om het rijgedrag van automobilisten aanzienlijk te verbeteren en de veiligheid te vergroten. De extra controle is een aanvulling op de reguliere controles van de politie. Met deze gerichte snelheidscontrole hopen de gemeente, politie en het BVOM dat het gevoel van onveiligheid bij de bewoners en (weg)gebruikers afneemt.

Duurzaam veilig verkeerssysteem

Deventer volgt de landelijke trend om woonbuurten zo veel mogelijk in te richten als 30 km zone. Zij volgt hierbij het principe van het duurzaam veilig verkeerssysteem. Dat betekent dat daar niet harder gereden mag worden dan 30 km per uur. De Albertus van Leusenweg is zoân 30 km weg.

Publicatiedatum: 31-10-2005

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging maandag 31 oktober 2005