Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

WAO en Wajong

Helpdesk BPV&W inventariseert ervaringen met herbeoordeling WAO en Wajong.
---

Helpdesk BPV&W inventariseert ervaringen met herbeoordeling WAO en Wajong.
Meldt u ervaringen met de herbeoordeling.

CG-Raad, FvO, Pandorra en NPCF hebben samen de helpdesk van het Breed Platform Verzekerden en Werk opgericht. Met als doel mensen goed te informeren op het terrein van werk, inkomen en verzekeringen(infromatieve brief). De helpdesk registreert de vragen en knelpunten waar mensen tegenaan lopen. Deze signalen worden gebruikt voor de collectieve belagenbehartiging door genoemde organisaties.

Het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) wil ook graag weten welke ervaringen mensen met de herbeoordeling hebben. Daarom is het initiatief genomen om samen met andere cliƫntenorganisaties een vragenlijst uit te zetten. Het BPV nodigt mensen uit de vragenlijst