Gemeente Mook & Middelaar


Spacer

Ter Sprake week 44

Afvaldumpingen 2

Aan de Burg. Sengersweg werd onlangs in de bossen op een drietal plekken een grote partij snoeiafval gedumpt. In samenspraak met de gemeente heeft de politie een onderzoek ingesteld en is degene die verantwoordelijk bleek te zijn voor de dumping achterhaald en vervolgens aangesproken op zijn dumpgedrag. Deze persoon is proces verbaal toegezegd ( 50,00) en gesommeerd het afval te verwijderen en op correcte wijze af te voeren. Indien het afval niet zou worden opgeruimd zou een boete van 255,00 in rekening worden gebracht. Dit bedrag is ook van toepassing bij een geconstateerde herhaling. Inmiddels is het bewuste afval op de Milieustraat aan de Veldweg aangeboden.

In de Ter Sprake van 20 september jl. heeft een artikel gestaan over afvaldumpingen. Hierin werd duidelijk aangegeven dat de gemeente Mook en Middelaar in samenwerking met de Politie Limburg Noord Basiseenheid Gennep een actie is opgestart waarin het accent ligt op het controleren op afvaldumpingen. Het onderzoek richt zich op het achterhalen van de veroorzaker en vervolgens wordt er proces verbaal opgemaakt. In dit artikel werd aangegeven dat dit dumpen van afval veelal tuin- en snoeiafval betreft, dat vervolgens in het gemeentelijk groen terechtkomt.

Bovenstaand voorbeeld mag duidelijk maken, dat het beleid ook werkelijk wordt uitgevoerd en er streng wordt gecontroleerd op afvaldumpingen. Tuin- en snoei-afval maar ook bouwafval hoort niet thuis in de openbare ruimte, maar in de Milieustraat. Met vragen over het op juiste wijze afvoeren van afval kunt u altijd terecht op onze Afval-Infolijn: 024-6969138.


---

----------------------------------

Composteren goed voor milieu en portemonnee

Steeds meer mensen kiezen voor composteren van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Composteren is een goedkope vorm van hergebruik van GFT en draagt bij aan de CO2 reductie. Van het GFT wordt compost gemaakt dat belangrijk is als bodemverbeteraar. Compost stimuleert de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze en beperkt de toepassing van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Verder houdt compost fosfaat vast in de bodem waardoor er minder fosfaat in het grond- en oppervlaktewater terecht komt.

Bovendien heeft u financieel voordeel indien u gaat composteren, u hoeft tenslotte niet meer (of minder vaak) de groene container aan te bieden aan de inzamelaar.

Gemeente Mook en Middelaar helpt een handje

Ook gemeente Mook en Middelaar wil graag het composteren stimuleren bij de burgers en draagt een steentje bij door middel van het verstrekken van compostvaten tegen een gereduceerd tarief van 23,00 Voor dit bedrag wordt het compostvat bij u thuis bezorgd. Het compostvat wordt verstrekt inclusief een pak compostversneller.

Indien u interesse heeft kunt u telefonisch contact opnemen met de heer B. Hooghof, telnr.: 024-6969138.


---

----------------------------------

Waarover praten wij

Raads- en commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom en hebben spreekrecht. Tijdens raadsvergaderingen kan het publiek reageren op de voorstellen, indien zij dit tenminste 48 uur eerder bij de griffier hebben gemeld. Bij raadsvergaderingen kan het publiek aan het begin van de vergadering reageren op voorstellen. Bij commissievergaderingen gebeurt dit tijdens de behandeling van het voorstel.

Commissie van advies voor beroep- en bezwaarschriften

Maandag 7 november 2005, 19.00 uur

Gevoegde behandeling van vijf bezwaarschriften tegen de aan de Vereniging Natuurmonumenten op 28 juni resp. 30 augustus 2005 verleende bouw- en aanlegvergunning voor het visualiseren van de Romeinse Villa op de St. Jansberg te Plasmolen.

Overzicht data welstandscommissies

Kleine commissie

De vergaderingen van de kleine commissie vinden plaats op 7 en 21 november 2005 om 14:00 uur in het gemeentehuis te Mook.

De agenda is de donderdag vooraf aan de vergadering in te zien in het gemeentehuis.

Grote commissie

De leden van de grote commissie vergaderen op 3 en 17 november om 9:00 uur, plaats is nog niet bekend.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het bureau RIBM, telefoonnr. (024) 69 69 147.


---

--------------------------------------
Berichttype Inforubriek Ter Sprake