Gemeente Son en Breugel


Cliëntenparticipatie Son en Breugel

clip.gif
Cliëntenparticipatie Son en Breugel voor mensen, die op of onder bijstandsniveau leven.

U kunt bij ons terecht met vragen over:

* Wet Werk en Bijstand

* eerste contact afdeling Werk en Samenleving
* belangenbehartiging bijstand en minima

* bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag
* contact cliënt en gemeente

* Doorverwijzing afdeling Werk en Samenleving

Ook als U gewoon eens wilt praten over hoe het is om in de bijstand te zitten of hoe moeilijk het is om de eindjes aan elkaar te knopen, kunt U contact met ons opnemen.
We kunnen het hebben van bijstand of een minimuminkomen niet veranderen. Wel kunnen we proberen onze kijk op de situatie te veranderen. Iemand kan arm zijn en toch een vervuld leven leiden. Een ander kan veel meer geld hebben en toch altijd tekort komen. Het is maar de vraag, waar de armoedegrens ligt.
Het leven op bijstandsniveau is letterlijk gezien "arm". Toch kan juist in deze situatie de ontdekking van eigen mogelijkheden, het gebruik van eigen kracht en kreativiteit ervaren worden als een verrijking. Je redt het dan toch maar met die uitkering. Wilt U ons bellen, dan kan dat via telefoonnummer, 475668 Correspondentieadres voorzitter, Ans Habraken, Kreeftlaan 5a, 5694 LC Breugel, email: clip_sb@planet.nl.