Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

31-10-2005

Verpleegkundigen diabetesonderzoek gezocht

Aanmelden diabetesonderzoek "screenen en behandelen van angst en depressie bij diabetespatiënten door verpleegkundigen"

Bent u een diabetesverpleegkundige en werkzaam in de 1e lijn, meldt u zich dan aan voor deelname aan een door het Diabetesfonds gesubsidieerd onderzoek. Er zijn nog drie plaatsen beschikbaar! Het Trimbos instituut, de EADV en het LEVV zijn op zoek naar diabetesverpleegkundigen, werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg, die willen deelnemen in een pilotstudy van november 2005 - september 2006. Het onderzoek betreft het 'screenen en behandelen van angst en depressie bij diabetespatiënten door verpleegkundigen'. Het Diabetesfonds subsidieert het onderzoek; genoemde organisaties voeren het uit. Meldt u nu aan.

Aanleiding
Bij diabetes komen niet alleen lichamelijke maar ook psychische problemen vaak voor, bijvoorbeeld angststoornissen en depressieve stoornissen. Deze stoornissen worden bij diabetes vaak niet tijdig herkend omdat de symptomen ervan gedeeltelijk overeenkomen met die van diabetes. Daardoor bestaat het risico dat een adequate, gerichte interventie achterwege blijft. Dat heeft een nadelige invloed op: de behandeling en het beloop van diabetes, het omgaan met diabetes en de kwaliteit van leven van de patiënt . Dit heeft zijn weerslag op de therapietrouw, het opvolgen van leefstijladviezen en diabetescontrole. Vroegtijdig screenen op angst en depressie maakt een gerichte interventie mogelijk op de angststoornis en/of depressie.

Doel
De pilotstudy richt zich op het screenen en behandelen van angst en depressie door verpleegkundigen in de eerstelijnsgezondheidszorg. Doel van dit onderzoek is het integreren van een tijdige en adequate behandeling van angst en depressie in de diabeteszorg. In deze pilotstudy wordt de haalbaarheid van een gerichte follow up-interventie door getrainde verpleegkundigen geëvalueerd.

Wat wordt er van u verwacht ..........
Voor dit onderzoek neemt u bij 50 patiënten uit uw praktijk een screeningslijst af over angst en depressie. Deze screeningslijst bestaat uit 5 vragen. De verwachting uit onderzoek is dat 5 van deze 50 patiënten een positieve screen hebben op angst en depressie. Deze 5 patiënten biedt u vervolgens een uitgeteste zelfhulpinterventie aan. Na een half jaar wordt bij de patiënten met een positieve screeningsuitkomst het effect op gezondheidsstatus en kwaliteit van leven gemeten. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten door medewerkers van het Trimbosinstituut.

Wat krijgt u hiervoor terug
Om deze procedure van screenen en aanbieden van zelfhulpinterventie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren krijgt u een gratis cursus aangeboden. Deze cursus bestaat uit ongeveer twee dagdelen. Bij dit opleidingstraject worden ook de huisartsen die bij de behandeling van deze patiënten zijn betrokken meegenomen. Het Trimbos heeft met deze cursus al erg veel ervaring opgedaan bij andere disciplines. Voor dit onderzoek is de cursus in samenwerking met de LEVV vertaald naar de verpleegkundige praktijk. De achterliggende gedachte hierbij is dat de verpleegkundige een essentiële en cruciale rol speelt bij het vroegtijdig screenen van angst en depressie bij patiënten met diabetes. Hierdoor kan de integrale zorg voor diabetes verbeteren.

Duur van het onderzoek
De geplande screening zal in januari gaan plaatsvinden. Voorgaande aan deze screening zal met de cursus gestart worden.

Aanmelden
Bent u diabetesverpleegkundige en wilt u deelnemen in dit onderzoek, meldt u dan aan. Voor aanmelding of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerda Holleman of Monique van Veldhuijzen
T 030 2919039 T 030 2919042
g.holleman@levv.nl m.veldhuijzen@levv.nl