Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis


---

Nieuwe adjudant Hare Majesteit de Koningin

Luitenant-kolonel der Luchtdoelartillerie Koninklijke Landmacht P. de Ruiter is met ingang van 3 oktober 2005 benoemd tot adjudant van Hare Majesteit de Koningin.

Hij volgt Luitenant-kolonel van de Militair Juridische Dienst mr. W. Baron op, die met ingang van 4 november 2005 eervol wordt ontheven van deze functie en per gelijke datum wordt benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin.

Luitenant-kolonel P. de Ruiter is geboren op 1 mei 1964 in Heemskerk. In 1983 heeft hij het voortgezet wetenschappelijk onderwijs in Waalwijk afgerond. Van 1983 tot en met 1987 volgde hij aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda de opleiding tot beroepsofficier der Luchtdoelartillerie. Aansluitend vervulde hij tot en met 1991 diverse functies bij het Wapen der Luchtdoelartillerie in Ede.

In de periode van 1992 tot en met 1995 volgde hij een interne studie bedrijfskundige informatica. Als militaire informaticus werd hij vervolgens van 1995 tot en met 1999 in diverse functies bij de Staf van het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps (1 GE\NL)Corps) in Münster (BRD) ingezet. Tevens volgde hij in deze periode de postdoctorale opleiding Electronic Data Processing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

In 2000 en 2001 rondde hij de Hogere Militaire Vorming aan het Instituut Defensie Leergangen in Rijswijk af. Hierna volgde een plaatsing bij het Command and Control Support Centre in Ede tot 2002.

In 2002 volgde wederom een plaatsing bij Staf 1(GE\NL)Corps in Münster als planningsofficier. In dat zelfde jaar heeft hij vanuit het Einsatzführungskommando in Potsdam (BRD) de uitzending van
1(GE\NL)Corps naar Afghanistan mede voorbereid. Van januari tot en met juli 2003 was hij plaatsvervangend hoofd planning in het hoofdkwartier ISAF in Kabul, Afghanistan.

In september 2005 heeft Luitenant-kolonel P. de Ruiter de 2-jarige Generale Staf opleiding aan de Bundeswehr Führungsakademie in Hamburg (BRD) voltooid.

De adjudanten bereiden onder meer de openbare optredens voor van de leden van het Koninklijk Huis. Ook ondersteunen zij de uitvoering van grote evenementen.
De adjudanten zijn afkomstig uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Land- of Luchtmacht of de Koninklijke Marechaussee. Zij hebben de rang kapitein-luitenant ter Zee of luitenant-kolonel. De krijgsmachtonderdelen lenen deze medewerkers voor drie jaar uit aan het hof.
De Koningin kan een adjudant na zijn vertrek benoemen tot adjudant in buitengewone dienst. Dat betekent dat hij of zij in bijzondere omstandigheden tijdelijk kan worden teruggeroepen.

31 oktober 2005

© RVD