Gemeente Rotterdam

Heeft u een goed idee voor Rotterdam? Wilt u nieuwe festiviteiten in de stad? Of denkt u aan meer ontmoetingsplekken voor jongeren? Kan onze stad veiliger en weet u ook hoe? Of een slimmere service en dienstverlening van de gemeente? U mag het zeggen! Leg uw voorstel op tafel met het burgerinitiatief.

Het burgerinitiatief
Met het burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de raad. Iedere inwoner van Rotterdam die 14 jaar en ouder is kan een burgerinitiatief indienen. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, de wijk en zelfs de stad. Daarbij houdt u rekening met de spelregels. De raad neemt uiteindelijk een beslissing en laat binnen een bepaalde termijn weten wat er met uw voorstel zal gebeuren.

Spelregels

* U bent 14 jaar of ouder.

* Uw voorstel krijgt steun van voldoende Rotterdammers van 14 jaar en ouder, dit blijkt uit de ingediende handtekeningen.
* Uw voorstel heeft minimaal één en maximaal drie vertegenwoordigers.

* Het burgerinitiatief gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten.

* Het mag niet gaan over de gemeentelijke organisatie, procedures, begroting, belasting, genomen besluiten, deelgemeentelijke zaken of over personen.

* U geeft in uw voorstel duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen.

* U maakt globaal een overzicht van wat uw voorstel gaat kosten.
* Om uw burgerinitiatief in te dienen maakt u gebruik van het formulier.

Hoeveel handtekeningen heeft u nodig voor het burgerinitiatief?
* voor verzoeken met een buurtgericht karakter: 25;
* voor verzoeken met een wijkgericht karakter: 50;
* voor verzoeken met een bovenwijks of stedelijk karakter: 250.

Uw voorstel op tafel? En daarna?

De raad neemt uw voorstel in behandeling.

* De raad vraagt advies aan het college en/of aan de raadscommissies.

* U krijgt binnen 2 weken bericht.

* De raad neemt binnen 8-12 weken een besluit over uw voorstel.
* U hoort binnen 2 weken na het besluit wat de uitslag is geworden.

In de 'Verordening Burgerinitiatief Rotterdam' kunt u de uitgebreide informatie, de voorwaarden en spelregels rustig nalezen. Heeft u vragen? Mail of bel de griffie Rotterdam:
info@griffie.rotterdam.nl of 010 417 34 00.

Natuurlijk kunt u uw suggesties ook op andere manieren onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur. U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad, de raadscommissies, het college, de burgemeester of een wethouder. Uiteraard kunt u ook komen inspreken tijdens het vragenhalfuur van de raadscommissies.

Rotterdam? Daar gaat u
toch over?