NV NOM, Investerings- ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland

Mond-fabriek

Extra arbeidsplaatsen door nieuwe Brunner Mond-fabriek

Delfzijl, 27 oktober 2005 - De eerste natriumbicarbonaatfabriek in Nederland, die op het Chemie Park in Delfzijl zal worden gebouwd, zal rechtstreeks leiden tot ongeveer 20 nieuwe arbeidsplaatsen. De fabriek zal worden gebouwd naast de bestaande sodafabriek van Brunner Mond die momenteel werk biedt aan meer dan 100 mensen.

Brunner Mond heeft vandaag haar plannen bekend gemaakt voor een investering van EUR15 miljoen in de bouw van de fabriek die, afhankelijk van de benodigde vergunningen en goedkeuringen, naar verwachting begin 2007 in bedrijf zal worden genomen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken welke met ondersteuning van de NOM is verkregen.

Met de nieuwe fabriek neemt de productie van natriumbicarbonaat door Brunner Mond in Europa met 50.000 ton per jaar toe en wordt in de behoefte naar kwalitatief hoogwaardige producten voorzien die wereldwijd in een snel en breed groeiende markt worden geleverd.

De nieuwe fabriek zal een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van de milieuverontreiniging omdat het natriumbicarbonaatproces gebruik maakt van het surplus aan kooldioxide dat momenteel door de naastliggende sodafabriek wordt gegenereerd.

Dirk Mulder, Manufacturing Manager in Delfzijl: "We zijn trots op deze nieuwe aanvulling op onze bestaande activiteiten en zijn verheugd dat we erin geslaagd zijn extra arbeidsplaatsen op het Chemie Park Delfzijl te creëren - zowel voor diegenen die rechtstreeks door Brunner Mond in dienst zullen worden genomen als voor diegenen die betrokken zullen zijn bij aanverwante activiteiten als transport, verkoop, opslag en andere ondersteunende dienstverlening.

In combinatie met onze bestaande productiebasis van soda en calciumchloride, biedt deze investering in natriumbicarbonaat ons een uitstekend basis voor succesvolle activiteiten op deze locatie voor de lange termijn."

Martin Keighley, Managing Director (Europe): "Onze bicarbonaatfabriek in het Verenigd Koninkrijk heeft momenteel haar volledige productiecapaciteit bereikt. We hebben besloten om in Delfzijl te investeren omdat dit ons in staat stelt een deel van onze bestaande maar niet gebruikte infrastructuur te hergebruiken. Bovendien zijn we er nu zeker van dat deze locatie onderdeel zal blijven uitmaken van onze lange termijn planning. Voor wat betreft onze bedrijfsactiviteiten in Delfzijl treden wij de toekomst met zeer veel vertrouwen tegemoet."

De markt voor natriumbicarbonaat groeit gestaag en Brunner Mond levert al aan meer dan 500 klanten in 65 landen.