Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Financiën rond voor omlegging A9 Badhoevedorp

Gezamenlijke persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Regionaal Orgaan Amsterdam, Schiphol Group

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag met de bestuurders van de gemeentes Haarlemmermeer en Amsterdam, provincie Noord-Holland, het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en Schiphol Group afspraken vastgelegd over de financiering van de omlegging A9 bij Badhoevedorp. In 2015 moet de omlegging van de A9 klaar zijn. Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst wordt het leefbaarheidsprobleem in Badhoevedorp opgelost.

In de bestuursovereenkomst staan afspraken over de financiering van dit project, dat binnen het bijeengebrachte budget van 300 miljoen gerealiseerd moet worden. Verkeer en Waterstaat draagt 153 miljoen euro bij en de gemeente Haarlemmermeer 107 miljoen euro, waarvan ca 91 miljoen op basis van het bouwprogramma. Schiphol Group draagt een bedrag van 15 miljoen euro bij en de provincie Noord Holland geeft 15 miljoen uit de Extra Investeringsimpuls Noord Holland. ROA heeft nog eens 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De bewoners van Badhoevedorp hebben al jarenlang een probleem met de snelweg A9 die hun dorp doorsnijdt. Bewoners ervaren geluidsoverlast en hebben problemen met de luchtkwaliteit Door de omlegging A9 verbetert de leefbaarheid in Badhoevedorp. De gemeente Haarlemmermeer, in nauwe samenwerking met adviseur Bohemen Ruimte in Ontwikkeling, nam het initiatief om de omlegging mogelijk te maken. De omlegging van de A9 begint vanaf knooppunt Raasdorp, loopt ten zuiden van Badhoevedorp en sluit dan weer aan op een verbeterd knooppunt Badhoevedorp. Het plan geeft een zoekgebied aan, waarbinnen het tracé komt te lopen. De tracé/MER procedure hiervoor wordt binnenkort gestart. Het nieuwe plan komt in de plaats van het oude plan om de huidige A9 aan beide zijden te voorzien van spitsstroken en het knooppunt Badhoevedorp te verbeteren.

Door de omlegging verbetert tevens de bereikbaarheid van de regio Amsterdam en de Mainport Schiphol. Het Amsterdamse gebied Parkstad kan goed worden ontsloten op de A9. Een aansluiting op de nog aan te leggen Westrandweg wordt daardoor overbodig. Dat is gunstig voor het groen aan de westrand van Amsterdam. Het plan gaat uit van een bouwprogramma van woningen en bedrijven op het huidige tracé van de A9 en in Badhoevedorp-zuid.

Namens de partijen tekenden minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, wethouder Bezuijen van de gemeente Haarlemmermeer, gedeputeerde Mooij van de provincie Noord-Holland, portefeuillehouder verkeer mevrouw Blankers-Kasbergen van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), adjunct-directeur dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Meijer namens wethouder Van der Horst van Amsterdam, en president & CEO Cerfontaine van Schiphol Group.