Nederlandse Hartstichting

Nederlandse Hartstichting wint de ONVZ Preventie Jaarprijs 31-10-2005
Op 27 oktober j.l. reikte Minister Hoogervorst de zevende ONVZ Preventie Jaarprijs uit tijdens het NASO-preventie-symposium. Dit jaar stond de ONVZ Preventie Jaarprijs in het teken van de 'Preventie van overgewicht'. ONVZ heeft deze prijs in het leven geroepen omdat zij als zorgverzekeraar veel belang hecht aan preventie. De prijs is dit jaar toegekend als stimuleringsprijs aan de Nederlandse Hartstichting voor haar 'Nederlands Researchprogramma Gewichtsbeheersing'.

Gezondheid is je kostbaarste bezit
'Gezondheid is je kostbaarste bezit.' Een motto waaraan ONVZ inhoud geeft door haar verzekerden zo goed mogelijk te helpen bij ziekte, maar ook door aandacht te besteden aan preventie. ONVZ onderkent als zorgverzekeraar het belang van preventie en wil wetenschappelijk onderzoek op preventief gebied stimuleren. Vandaar dat zij de ONVZ Preventie Jaarprijs in het leven heeft geroepen.

Preventie van overgewicht
De ONVZ Preventie Jaarprijs staat dit jaar in het teken van overgewicht. Minister Hoogervorst reikte, samen met ONVZ-directievoorzitter Erno Kleijnenberg, de prijs van EUR 10.000,- aan directeur Boudewijn de Blij van de Nederlandse Hartstichting. Hoogervorst besloot zijn speech tijdens de uitreiking met de volgende woorden: "Overgewicht is een geduchte tegenstander. Een tegenstander die we op verschillende terreinen moeten aanpakken en verslaan. Om dat succesvol te doen, moet iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid initiatieven nemen. Dat geldt voor de overheid, de sport, het bedrijfsleven, de horeca, noem maar op! Een actueel thema, waarvoor op 30 augustus j.l. zelfs een convenant, een samenwerkingscontract met deze partijen is afgesloten en vandaag opnieuw bekrachtigd." Minister Hoogervorst heeft op die dag Paul Rosenmöller benoemd tot ambassadeur van het convenant overgewicht. "Hij zal als boegbeeld en aanjager zijn gewicht in de strijd gooien om mensen aan te zetten tot gezond eten en meer bewegen. En de strijd tegen overgewicht geldt óók voor de wetenschap en de zorgverzekeraars. Deze jaarprijs is een mooi begin!"

Stimuleringsprijs voor Nederlandse Hartstichting De jury, bestaande uit prof. dr. N.A.M. Urbanus (voorzitter), prof. dr. A.J. Dunning, prof. dr. L.J. Gunning-Schepers en prof. dr. Ir. J.C. Seidell, besloot de ONVZ Preventie Jaarprijs dit jaar als stimuleringsprijs toe te kennen aan de Nederlandse Hartstichting voor haar 'Nederlands Researchprogramma Gewichtsbeheersing'. Dit programma is gebaseerd op een onderzoek naar de preventie van gewichtstoename door middel van interventies bij drie groepen: adolescenten in de leeftijd van 12-16 jaar in het voortgezet onderwijs, jong volwassenen in de leeftijd van 20-40 jaar op het werk en de recent gepensioneerden (leeftijd 55-65 jaar) thuis. Elke interventie houdt een individuele component in waarin gebruik wordt gemaakt van de computer. Ook zijn er interventies gericht op de verandering van omgevingsfactoren. De interventies beogen afname van energierijke voeding, afname van portiegrootte en toename van fietsen en/of lopen als transportmiddel. Dit onderzoeksprogramma moet doeltreffende en uitvoerbare leefstijladviezen opleveren. Volgens de jury weerspiegelt dit initiatief de maatschappelijke verantwoordelijkheid die steeds door de Nederlandse Hartstichting wordt waargemaakt. De stichting verdient het om met het gewichtsbeheersings-programma in het zonnetje te worden gezet.

Korte reactie van de heer De Blij
De Hartstichting is trots op het toekennen van deze preventieprijs. Met dit onderzoeksprogramma beoogt zij een steentje bij te dragen aan de strijd tegen overgewicht in Nederland en de risico's die dit met zich meebrengt voor hart- en vaatziekten. De enorme toename aan overgewicht is een bedreiging voor de volksgezondheid. Het geld van de prijs zal goed besteed worden aan onderzoek en preventie. "We zijn vereerd met de erkenning die deze prijs uitdrukt voor ons werk. Wij zijn extra blij met het geld dat aan de prijs verbonden is. Ons werk kunnen wij uitsluitend doen dankzij giften vanuit de Nederlandse samenleving. Wij zien dit als een hele bijzondere eervolle gift."

Voor de redactie:
Voor meer informatie of een foto van de prijsuitreiking kunt u contact opnemen met de heer drs. H.M.P. Batenburg, Medisch Adviseur ONVZ Zorgverzekeraar, telefoonnummer 030 639 62 48 of met mevrouw E. Jalil, Marketing Assistent, telefoonnummer 030 639 64 73.