Koninklijke ten cate

Reactie op berichtgeving over kunstgras in De Telegraaf

ALMELO, 31 oktober 2005 / --

Koninklijke Ten Cate produceert geen rubber infill voor sportvelden dat is gemaakt van gemalen autobanden of andere afvalstoffen of reststoffen. Dit is evenmin het geval bij de andere door Ten Cate gefabriceerde producten.

Zonder Koninklijke Ten Cate of Ten Cate Thiolon in de gelegenheid te stellen te reageren op een onderzoek van Intron, is op zondag 30 oktober een artikel in De Telegraaf verschenen dat negatief zou kunnen worden uitgelegd ten aanzien van een van onze kernactiviteiten. Hoewel Ten Cate niet in dit artikel wordt genoemd, is bij een breed publiek bekend dat Ten Cate producent is van kunstgrasvezels (Thiolon Grass(r)), outdoor backing (Thiobac(r)) en infillmaterialen voor diverse sportvelden.

Ten Cate staat in voor de kwaliteit van deze producten en gebruikt hiervoor uitsluitend milieuveilige en recycleerbare grondstoffen. De grondstoffen die gebruikt worden in infillmaterialen van Ten Cate (Thiolon Infill Pro(r) en Thiolon Infill Basic(r)) worden ook toegepast in de voedselsector (onder andere verpakkingen). Deze materialen zijn dan ook veilig voor de gezondheid bij een direct contact met het lichaam.

Ten Cate loopt op het gebied van kunstgras voorop in technologische ontwikkelingen en haar componenten worden uitvoerig getest. Ten Cate stelt zich hierbij als doel een speelondergrond te leveren die bestaat uit een combinatie van verschillende hoogwaardige componenten, die gezamenlijk het gewenste eindresultaat opleveren. Hiervoor wordt samengewerkt met testinstituten en universitaire kenniscentra, waaronder het Institute for Sport & Leisure#

Het gebruik van veilige, technologisch geavanceerde en uitvoerig geteste componenten is niet alleen beter voor het milieu, maar zal gedurende de gebruiksduur van sportvelden ook betere en meer constante speeleigenschappen opleveren# Aan het einde van de levenduur zullen de verwijderingkosten lager liggen dan bij velden met milieubelastende componenten# Ook het aspect van brandveiligheid is bij het gebruik van infillmateriaal van belang# In combinatie met Ten Cate Thiolon-kunstgrasvezels wordt het meest veilige resultaat gerealiseerd (Klasse 1 normering; DIN 51 960).

Wij distantiëren ons daarom van het bericht in De Telegraaf, aangezien dit geen betrekking heeft op de door Ten Cate geproduceerde materialen en een onnodig negatief beeld oproept ten aanzien van kunstgras in het algemeen.

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, 31 oktober 2005

----------------------------------------