Gemeente Amsterdam

Verkoop corporatiewoningen maakt woningmarkt breder toegankelijk

31 oktober 2005
---
O+S De verkoop van corporatiewoningen verbreedt de toegankelijkheid van de woningmarkt. Er komen meer koopwoningen beschikbaar, ook in het relatief goedkope segment.

Corporatiewoningen (13 Kb) Een derde van de verkochte corporatiewoningen (33%) is betaalbaar voor de lage middeninkomens. Ter vergelijking, bij particuliere huurwoningen die worden verkocht is dat 9%. Dit blijkt uit een fact sheet van de Dienst Wonen getiteld `Verkoop huurwoningen positief voor wooncarrières'.

Prijsklasse verkochte woningen, 2003 (procenten)

Prijsklasse verkochte woningen (5 Kb)

Aandeel koopwoningen neemt toe

Amsterdam is van oudsher een stad met veel huurwoningen, zowel van particulieren als van corporaties. Sinds een jaar of tien neemt het aandeel koopwoningen in de stad toe. Dit gebeurt bijvoorbeeld door verkoop van particuliere huurwoningen en koopwoningen, maar ook door nieuwbouw van koopwoningen in de stad. Volgens het onderzoek Wonen in Amsterdam bestond 17% (64.000 woningen) van de woningmarkt in 1999 uit koophuizen. In 2003 was dat 21,3% (80.000 woningen). De verkoop van corporatiewoningen is eind jaren negentig op gang gekomen. Tot dusver zijn 4.884 woningen verkocht, waarvan 1.904 in 2004. Het streven is om tot 2010 in totaal ruim 28.000 corporatiewoningen te verkopen.

Kopers jonger dan huurders

De kopers van corporatiewoningen verschillen van de huurders die zij opvolgen. Het zijn vaker (echt)paren en ze zijn gemiddeld jonger. Kopers van corporatiewoningen zijn gemiddeld 36 jaar; de laatste huurders gemiddeld 42 jaar. Bij verkochte particuliere huurwoningen zijn kopers eveneens gemiddeld 36 jaar en de laatste huurders 39 jaar. Bij corporatiewoningen is er aldus sprake van sterkere verjonging dan bij de particuliere sector.