TNS NIPO

Foto

Publicaties TNS NIPO onderzoek

31 oktober 2005

Eén op de vijf wil PRDV in Den Haag

Peter R. de Vries maakt op 31 oktober 2005 bekend dat hij de uitdaging van een politieke carrière aangaat als op 15 december 2005 minstens 41 procent van de volwassen Nederlanders van mening is dat hij een aanwinst is voor de politiek en dus naar Den Haag moet. TNS NIPO zal dit wekelijks voor de PRDV peilen.

Op dit moment is één op de vijf Nederlanders (21%) het eens met de stelling. Peter R. de Vries zal dus nog flink campagne moeten voeren, wil hij zijn politieke carrière kunnen starten.
---

1 | Peter R. de Vries is een aanwinst voor de politiek en moet dus naar Den Haag

---

31 okt 2005
%
Mee eens 21
Niet mee eens 49
Weet niet/ geen mening 30

---

Het zijn met name lager opgeleiden die PRDV naar Den Haag willen sturen. Verder zien we dat vooral vrouwen en jongeren Peter R. de Vries als een aanwinst voor de politiek zien. Tenslotte kunnen we stellen dat PRDV populair is bij potentiële Wilders- en VVD- stemmers en bij stemgerechtigden die niet gaan stemmen of het nog niet weten.

Peter R. de Vries wordt vooral gewaardeerd omdat hij de politieke elite wakker wil schudden en vanwege zijn standpunten over veiligheid en criminaliteit. Ondanks het feit dat Peter R. zichzelf niet als een rechtse politicus ziet, ziet het electoraat de PRDV toch (nog steeds) vooral als een rechtse partij. Op een schaal van 1 (zeer links) tot 7 (zeer rechts) scoort de PRDV nu een 4,4. In augustus dit jaar was dit een 4,5.

C0521 | TNS NIPObase CASI | Het onderzoek werd uitgevoerd van 27 tot en met 31 oktober 2005. Ondervraagd zijn 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder (n=1.000).

Bij publicatie of verspreiding de bron TNS NIPO vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Remco Frerichs (tel: 020 522 54 79) of Peter Kanne (tel: 020 522 59 24).