Gemeente Hardenberg


Rendo zoekt nieuwe leden voor Consumentenraad

Maandag 31 oktober 2005

In de Consumentenraad van het regionaal nutsbedrijf Rendo is een vacature ontstaan voor een lid namens de gemeente Hardenberg. Geïnteresseerden, met name woonachtig in het gebied van de voormalige gemeente Avereest, kunnen zich melden bij de gemeente Hardenberg.

Rendo Holding, het regionale nutsbedrijf voor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel, heeft de gemeente Hardenberg gevraagd om een nieuw lid voor te dragen voor de Consumentenraad. In het hele verzorgingsgebied van Rendo zijn acht vacatures ontstaan. Dit betekent dat iedere gemeente een nieuwe vertegenwoordiger voor moet dragen. De nieuwe leden kunnen dan in de eerstvolgende vergadering van de Consumentenraad op 8 december worden benoemd.

De Consumentenraad van Rendo bestaat sinds 1 januari 2004 en bestaat uit 18 onafhankelijke leden, voor iedere gemeente twee. De raad zet zich in voor de belangen van de consument. Eén van de doelen van de Consumentenraad is verder het direct betrekken van de klanten van Rendo bij de wijze waarop Rendo met zn klanten communiceert. Ook behartigt de Consumentenraad de belangen van de klanten van Rendo en geeft de raad advies over de mate van consumentgerichtheid van Rendo.

Het college van burgemeester en wethouders van iedere gemeente doet aan Rendo een voordracht van mogelijke leden. De leden van de Consumentenraad worden voor een perioden van vier kalenderjaren benoemd. De raad vergadert ten minste twee keer per jaar, in het kantoorgebouw van Rendo in Hoogeveen.

Inwoners van de gemeente Hardenberg, in het bijzonder woonachtig in het gebied rond Dedemsvaart, die interesse hebben om zitting te nemen in de Consumentenraad van Rendo kunnen zich tot 9 november melden bij de gemeente Hardenberg. Contactpersoon is Libbe Zwart, tel. 0523-289527. E-mailen kan ook: libbe.zwart@hardenberg.nl.