Ingezonden persbericht


Zoetermeer, 31 oktober 2005

TLN-conjunctuurbericht 3e kwartaal 2005:

Ondernemersvertrouwen in transportsector neemt iets toe

Uit het conjunctuurbericht van Transport en Logistiek Nederland over het derde kwartaal van 2005 blijkt dat het ondernemervertrouwen ten opzichte van het tweede kwartaal is hersteld. Dit ondanks de stijgende dieselprijs en dalende winst. Desondanks is de transportondernemer weer positief gestemd. Wel lijkt er hoe langer hoe meer een kloof te ontstaan tussen grote en kleine bedrijven.

In het derde kwartaal bespeurden vooral grote internationale transportondernemers meer bedrijvigheid dan ze hadden verwacht, door extra ladingaanbod. Toch daalde de winst omdat het vrachtprijsniveau niet zo hard steeg als de kosten. De kosten stegen in het derde kwartaal naar een niveau dat in vijf jaar niet zo hoog is geweest. De oorzaak is dezelfde als in 2000, namelijk de stijging van de brandstofprijs. De pijn van de kostenstijgingen zit vooral bij de kleine transportbedrijven. De hogere kosten worden daarnaast veroorzaakt door stijgende personeelslasten en kosten voor reparatie en onderhoud.

Ondanks het afgenomen vertrouwen van ondernemers bij kleine bedrijven, is het vertrouwen in de toekomst in het derde kwartaal gemiddeld toegenomen. Dit heeft te maken met de algemene economische verwachtingen en in het bijzonder met het toekomstvertrouwen van ondernemers in de industrie. De orderportefeuille is goed gevuld en de te verwachte productie is hoog. Voor het laatste kwartaal van dit jaar verwachten transportondernemers dan ook flink wat bedrijvigheid. Het ondernemersvertrouwen neemt vooral toe bij grote bedrijven, kleine bedrijven zijn somberder. Deze kloof is opmerkelijk.

Bijlage: conjunctuurbericht 3e kwartaal 2005

Bel voor meer informatie naar de afdeling Communicatie, Esther Vorenkamp, 079-3636115.