Gemeente Helden

Inwoners van Helden profiteren bij goed afvalgedrag

Het college van Burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2006 te verlagen.

De inwoners van Helden hebben de laatste jaren door betere scheiding van afval en door minder afval aan te bieden dan het landelijke gemiddelde, een spaarpot opgebouwd van bijna 400.000.

Om tegenvallers, zoals stijging van de verwerkingskosten van afval te kunnen opvangen wil het college daarvan 200.000 opzij zetten.

Van de andere helft wil het college 75.000 gebruiken om de tarieven voor 2006 voor de inwoners te verlagen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en woonsituatie, waarop de tarieven zijn gebaseerd, betekent dit voor 2006 een verlaging van de aanslag tussen de 5 en 12 ten opzichte van 2005.

Deze vermindering is ook op zijn plaats, omdat van de inwoners vanaf 24 oktober 2005 extra medewerking wordt verwacht bij het aanbieden van de afvalcontainers. Vanaf die datum wordt namelijk het huisvuil in Helden ingezameld met zijladers. Dit betekent dat de inwoners van Helden de containers aan één kant van de straat moeten zetten. Daartoe is overgegaan om de arbeidsbelasting van de medewerkers te verlichten en arbeidskosten te besparen.

De gemeenteraad moet het voorstel wel nog goedkeuren.

4-10-2005 18:16