Frugi Venta (Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland)


31-10-2005
Solfruit International eerste importeur `RIK-bedrijf' Solfruit International b.v. te Ridderkerk mag zich als eerste importeur `RIK-bedrijf' noemen. `RIK-bedrijf' geeft onder andere aan dat Solfruit International b.v. een zorgsysteem heeft voor de kwaliteit van haar verse producten.

Het KCB heeft het zorgsysteem beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen uit het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Per 1 november 2005 mag Solfruit zich RIK-bedrijf noemen.

Hiermee bevestigt Solfruit International b.v. de jaren geleden ingezette lijn (o.a. een ISO-& HACCP certificering) om de goede kwaliteit van zowel producten als dienstverlening te borgen en om de klanten optimaal te bedienen.

Reglement Interne Kwaliteitscontrole
RIK komt voort uit het project `Slim Fruit' waar Solfruit International b.v. een van de pilot bedrijven was. In dat project hebben de brancheorganisatie Frugi Venta namens het bedrijfsleven, de PD, het KCB en het ministerie van LNV nauw samengewerkt. Doel van het project was om de controles efficiënter en effectiever te maken en nog meer rekening te houden met de inspanningen van bedrijven op het gebied van de productkwaliteit.

De filosofie achter RIK is dat bedrijven met goede controleresultaten en een goed zorgsysteem voor de productkwaliteit worden beloond. Zij krijgen te maken met minder controles door het KCB dan wel de PD. RIK is interessant voor bedrijven, die regelmatig controles krijgen door het KCB en/of de PD. Het gaat daarbij met name om bedrijven die groenten en fruit importeren uit landen buiten de EU of daarnaar exporteren, verpakken dan wel deze binnen Nederland/de EU verhandelen. Op basis van Europese wetgeving worden exportzendingen naar derde landen vanaf 1 januari 2006 voor 100% op kwaliteit gecontroleerd. RIK-bedrijven zijn daarvan uitgezonderd; voor hen blijft het huidige controleregime gelden. Momenteel wordt 5% van de exportzendingen op kwaliteit gecontroleerd.

Meer informatie:
www.kcb.nl