Gemeente Helden

Grote respons sportverenigingsmonitor!

Een vijftal weken geleden is de gemeente begonnen met een onderzoek naar de stand van zaken onder de Heldense sportverenigingen. Een zogenaamde verenigingsmonitor volgens het landelijk NOC*NSF-model is gehouden, waarbij de sportverenigingen een vragenlijst kregen toegestuurd. De respons tot nu toe is heel goed. Maar liefst 31 van de 42 aangeschreven sportverenigingen stuurden de vragenlijst terug. Verenigingen die dit nog niet hebben gedaan, worden verzocht we om dit alsnog te doen.

De verenigingen die binnen de gestelde termijn gereageerd hebben, kwamen in aanmerking voor een beloningsbijdrage, die ze moeten besteden aan sportmaterialen voor de eigen vereniging. Maandag 3 oktober 2005 heeft de loting plaatsgevonden.

Wethouder Rinus Janssen trok uit alle verenigingsnamen de volgende drie loten: Atletiekvereniging Helden, Gymnastiekvereniging Concordia en Hengelsportvereniging de Ruisvoorn.

Verder onderzoek

Behalve bij de sportverenigingen wil de gemeente ook de effecten van het nieuwe sportbeleid op de ongeorganiseerde sportbeoefening volgen. Daarom wordt binnenkort een enquête gehouden onder een representatief gedeelte van de Heldense inwoners om te informeren in hoeverre onze inwoners in hun vrije tijd sporten en bewegen.

Dit onderzoek vindt plaats binnen de landelijke Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek (RSO). Hierdoor is het mogelijk om de sportdeelname in de gemeente Helden te vergelijken met andere gemeenten en met het landelijke niveau.

12-10-2005 09:46