Stadsdeel Zeeburg

Begroting 2006

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg heeft op 18 oktober 2005 de conceptbegroting 2006 vastgesteld. De definitieve vaststelling staat op de agenda van de stadsdeelraad in de vergadering van 22 november 2005. Voorafgaand aan de stadsdeelraadvergadering worden nog 3 commissievergaderingen gehouden waarin de conceptbegroting op de agenda staat.

De conceptbegroting 2006 kunt u hier downloaden:

Aanbiedingsbrief begroting 2006


1. Inleiding

2. Financieel perspectief

3. Programma's

1. Inleiding

2. Wonen

3. Schoon, heel en veilig

4. Stoepen, straten en pleinen

5. Groen, water en milieu

6. Jeugd

7. Maatschappelijke ontplooiing

8. Sport en cultuur

9. IJburg

10. Burgers en bestuur

11. Algemene dekkingsmiddelen

4. Paragrafen

5. Algemene dekkingsmiddelen

6. Financiële positie