Praktijk Onderzoek Bloembollen en Bolbloemen


Nieuwbouw praktijkonderzoek Glastuinbouw in Bleiswijk gaat door 14 oktober 2005

De nieuwbouw voor het praktijkonderzoek voor de glastuinbouw van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Bleiswijk gaat door. Dat is het besluit van Raad van Bestuur van Wageningen UR en de directie van de Plant Sciences Group van Wageningen UR, naar aanleiding van overleg met de direct betrokken stakeholders op 5 oktober. Kern van de nieuwbouw is een hoogwaardige kassencomplex voor innovatief onderzoek dat tevens een nadrukkelijke demonstratiefunctie voor innovaties in de glastuinbouw zal hebben. Daarnaast zal er een kantoorgebouw gerealiseerd worden voor de PPO-medewerkers die door hun functie, activiteiten of rol gebonden zijn aan de locatie Bleiswijk en het glastuinbouwcluster. Het is de bedoeling om nog in november met de nieuwbouw te beginnen.

De aanvang van de PPO-nieuwbouw in Bleiswijk stond oorspronkelijk in november gepland. De Raad van Bestuur van Wageningen UR besloot in september dat het noodzakelijk was om bij de stakeholders na te gaan of een eigenstandige vestiging in Bleiswijk nog steeds de beste keus was voor het optimaal bedienen van de sector glastuinbouw.

Uit het overleg met de direct betrokken stakeholders bleek dat zij een op de glastuinbouw gerichte vestiging van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) als een belangrijke verbindende schakel zien tussen de sector en Wageningen UR. De nieuwbouwlocatie in Bleiswijk is in hun ogen cruciaal voor een goede ingang tot- en blijvende binding met de sector. Daarbij wordt een hoogwaardig kassencomplex met een duidelijke demonstratiefunctie gezien als het kloppend hart van de nieuwe PPO-vestiging.

De Raad van Bestuur van Wageningen UR en de directie van de Plant Sciences Group hebben daarom besloten om op zo kort mogelijke termijn te starten met de bouw van het kassencomplex. Vóór de start zal geverifieerd worden dat de zo met nadruk genoemde wensen van de sector, voldoende in het programma van eisen verweven zitten. Daarbij is het streven om in november een aanvang te maken met de bouw van het kassencomplex.