Gemeente Brielle


Prijsvraag naam Niveau-3 gebouw

De Breede School Zuurland is op zoek naar een naam voor het Niveau-3 gebouw.
De gemeente schrijft een prijsvraag uit.

Niveau-3 gebouw Breede School Zuurland verdient een naam

De Breede School Zuurland in Brielle is volop in ontwikkeling. In het voorjaar van 2006 hoopt men dan ook aan de bouw te kunnen beginnen. Naast drie schoolgebouwen biedt het complex ruimte aan zorg- en welzijnsinstellingen voor kinderen tot 12 jaar.

Het multifunctionele Niveau-3 gebouw, dat deel uitmaakt van de verzameling gebouwen, is bedoeld voor de wissellokalen van de scholen, speellokalen, een ruimte voor handvaardigheid en een mediatheek. Bovendien krijgt het gebouw een podium voor kunst en cultuur. Deze podiumruimte doet tevens dienst als aula.

Het gemeentebestuur van Brielle vindt het de hoogste tijd om dit bijzondere Niveau-3 gebouw een passende naam te geven die onderscheidend is en recht doet aan de multifunctionele ruimten. Uw inbreng is hierbij onmisbaar! Heeft u een creatieve ingeving? Weet u een naam die voldoet aan onderstaande voorwaarden?

Een deskundige jury beoordeelt de naam op de volgende kenmerken.*

De naam moet:


- recht doen aan de functies van het gebouw;


- passen bij de gemeente Brielle en bij het brede school concept;


- onderscheidend zijn en met voldoende identiteit, de naam mag bovendien niet voorkomen in omliggende gemeenten;


- positief zijn, goed in het gehoor liggen;


- uit maximaal drie (nederlandse) woorden bestaan;


- grafisch weer te geven zijn.

U kunt uw ideeën vóór 18 november indienen bij mevrouw S. Gluckstad-Verkleij, p/a Consonant communicatiegroep, postbus 4064, 3006 AB Rotterdam.
U kunt ook gebruik maken van een automatisch te verzenden formulier: Prijsvraag Niveau-3 gebouw

De winnaar krijgt, naast eeuwige roem, een theaterbon voor twee personen uit handen van de burgemeester van Brielle. De winnende naam wordt op de website bekend gemaakt. **


* de jury behoudt het recht om de ingezonden suggesties aan te passen of te modelleren.


** de winnaar wordt door de gemeente op de hoogte gesteld.