Benoeming Theo Hooghiemstra

Het expertise centrum

Drs. L.J.E. Smits
Directeur
Postbus 18607
2502 EP DEN HAAG

Den Haag, 31 oktober 2005

PERSBERICHT

'Hooghiemstra naar HEC'15)
'mr. drs. T.F.M. (Theo) Hooghiemstra (1969) treedt met ingang van 1 november 2005 in dienst bij Het Expertise Centrum (HEC), consultants voor ICT en bestuur in de publieke sector, in Den Haag.

Hooghiemstra was werkzaam bij het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz). Hier vervulde hij de functie Manager Juridische Zaken en was hij senior projectleider voor projecten inzake de 'vertrouwensketen' zoals: identificatie, authenticatie en autorisatie. Eerder was hij als senior beleidsmedewerker werkzaam bij het College Bescherming Persoonsgegevens met als voornaamste aandachtsgebieden gezondheidszorg, biometrie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek. De heer Hooghiemstra heeft vele publicaties, al dan niet in samenwerking met anderen, op zijn naam staan, voornamelijk op het gebied van privacy bij ICT in de zorg. Bij HEC treedt hij in dienst als consultant in de sector Onderwijs, Welzijn en Zorg.

Het Expertise Centrum is een onafhankelijke stichting met 50 adviseurs gericht op de publieke sector. HEC is gespecialiseerd in vraagstukken van bestuur en ICT. HEC geeft contra-expertises en adviezen over ICT-organisaties en -projecten. Ook stelt het interim- en projectmanagers ter beschikking en voorziet het in gespecialiseerde trainingen voor geselecteerde cliƫntengroepen.

EINDE PERSBERICHT