Algemene Vereniging Van Beroepsjournalisten in België


nieuws

VRM dan toch niet bevoegd voor deontologie omroepjournalisten De Vlaamse Regulator voor de Media zal dan toch geen toezicht uitoefenen op de journalistieke deontologie van de omroepjournalisten. Dat heeft de Commissie Media van het Vlaams Parlement beslist.

De Vlaamse Regulator voor de Media komt in de plaats van het oude Commissariaat voor de Media, de Geschillenraad en de Kijk- en Luisterraad. Met de nieuwe instantie wil minister van Media Geert Bourgeois (N-VA) de controle op de audiovisuele media rationaliseren.

In de VRM was naast een Algemene Kamer ook een Kamer voor Deontologie en Ethiek voorzien. Voor minister Bourgeois moest deze kamer behalve de politieke neutraliteit van de omroepen ook de algemene journalistieke beroepsregels bewaken. Er werd weliswaar een wisselwerking met de door de mediasector opgerichte Raad voor de Journalistiek uitgewerkt, maar aan het eind behield de VRM toch het laatste woord.

De Vlaamse mediasector tekende van in het begin protest aan. "Geen enkele beroepsgroep kan dulden dat een overheidsinstantie zich met haar deontologie inlaat", heette het in een gezamenlijke brief van de VVJ, de Raad voor de Journalistiek, VRT, VMMa en NORTV (de koepel van de regionale omroepen). Bovendien biedt de Raad voor de Journalistiek volgens hen een meer dan valabel alternatief.

De Commissie Media van het Vlaams Parlement had oren naar de argumenten, en schrapte het deontologisch toezicht uit het decreetsontwerp tot oprichting van de VRM. De Kamer Deontologie en Ethiek werd herdoopt als 'Kamer voor Onpartijdigheid en Bescherming van Minderjarigen'. Het voltallige Vlaamse Parlement moet de tekst nu definitief goedkeuren.

Flip Voets, secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek, toont zich gelukkig met het resultaat. "Met de goedkeuring van haar amendement spreekt de Mediacommissie ook haar vertrouwen uit in het werk dat de voorbije drie jaar door de Raad voor de Journalistiek is verricht."

(31/10/2005)