Ggd kennemerland

Persbericht 31 oktober 2005

Bronopsporing bij Legionella-infectie succesvol

Haarlem - Bij één op de vier patiënten met een
Legionella-longontsteking kan achterhaald worden waar zij hun ziekte hebben opgelopen. Deze kennis verhoogt de kans om een epidemie snel te ontdekken en maakt gerichte bestrijding van infectiehaarden mogelijk.

Drie jaar geleden lukte het in Nederland nauwelijks om infectiehaarden te ontdekken. Dankzij goede samenwerking tussen GGD-en is deze situatie sterk verbeterd. Landelijk wordt nu een mobiel team ingezet om monsters te nemen van locaties die door patiënten bezocht zijn. Hierdoor wordt inzicht verkregen in potentiële infectiehaarden en is snel bekend of zo'n haard met Legionella besmet is. Deze informatie is essentieel voor het ontdekken van (beginnende) epidemieën.

Het GGD-samenwerkingsproject wordt sinds drie jaar gefinancierd door het Fonds Openbare Gezondheidszorg. Kern van het project is een vragenlijst waarmee voor iedere patiënt gepoogd wordt om de mogelijke blootstelling aan de Legionella-bacterie in kaart te brengen. Deze gegevens worden centraal opgeslagen en vergeleken. Zodra twee of meer patiënten (een cluster) aan dezelfde potentiële bron zijn blootgesteld, wordt aangenomen dat dit de infectiehaard is. Deze methodiek wordt al jaren door EU lidstaten gebruikt bij de opsporing van reisgerelateerde Legionella-infecties. Het is voor het eerst dat een EU lidstaat op nationaal niveau poogt infectiehaarden te achterhalen.

Meer zekerheid over de infectiehaard wordt verkregen door DNA-fingerprinting. Dit is het vergelijken van Legionella DNA-patronen afkomstig van patiëntenmateriaal met patronen uit omgevingsmonsters. Om deze vergelijking te kunnen uitvoeren is drie jaar geleden gestart met een nationale Legionella stammenbank. Dit is een verzameling van ingevroren Legionella-bacteriën waarvan het DNA-patroon in een centrale computer is opgeslagen om vergelijking mogelijk te maken. Inmiddels is deze bank uitgegroeid tot de grootste in Europa.

Het GGD-samenwerkingsproject wordt uitgevoerd door de GGD en het Streeklaboratorium Kennemerland in Haarlem. De voorlopige resultaten van het project worden op 18 november aanstaande gepresenteerd tijdens het Derde Nationale Legionella Symposium in Haarlem. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven op de website van het project: www.belproject.nl.


---
Bron: GGD Kennemerland, Postbus 5514, 2000 GM Haarlem
Contactpersoon: J.W. den Boer, arts infectieziektebestrijding Telefoon: 023-5115986 of 06-53159357
E-mail: jwdenboer@hdk.nl
Website: www.belproject.nl