Den Haag, 31 oktober 2005

Vragen van de leden Timmermans, Straub en Van Heteren (allen PvdA) aan de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

over het detentiecentrum voor bolletjesslikkers in Roermond.

1.

Kent u de verklaringen van de brandweercommandant en de burgemeester van Roermond over de tekortschietende brandveiligheid van het detentiecentrum voor bolletjesslikkers in die gemeente?

2.

Ontbreekt in het detentiecentrum een installatie die bij brand of rookontwikkeling meteen de meldkamer van de brandweer alarmeert? Ontbreekt tevens een installatie om in geval van calamiteiten alle deuren met één druk op de knop te openen? Zo ja, vindt u dit een aanvaardbare situatie voor een faciliteit waar bijna tweehonderd mensen in bewaring zitten?

3.

Wist u dat de Roermondse brandweer geen vergunning voor het detentiecentrum zou hebben verleend als in 2002 bekend zou zijn geweest dat de bewaring van bolletjesslikkers meerdere jaren zou gaan duren? Zo ja, waarom is dan langjarig kennelijk gedoogd dat er onterecht een vergunning is verleend? Wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid?

4.

Deelt u de mening dat hier op korte termijn moet worden ingegrepen, hetzij door de brandveiligheid onverwijld op niveau te brengen, hetzij door de gedetineerden op korte termijn naar een locatie te verplaatsen die wel aan de veiligheidseisen voldoet? Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt?

Dagblad De Limburger van 29 oktober 2005 ibid