Gemeente Aalten


31-10-2005
Vrijwilligerscentrale

Vrijwilligerscentrale stopt na 10 november
Oplossing voor vrijwilligersondersteuning in beeld

In 2003 is in de gemeente Aalten de Vrijwilligerscentrale (VWC) Aalten van start gegaan. De Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk voorzag de gemeente van extra financiële mogelijkheden om dit project op te richten. IJsselkring Doetinchem kreeg de opdracht om het geheel professioneel vorm te geven aan de Polstraat. Het eindigen van deze regeling evenals de financiële situatie waarin de gemeente verkeert heeft de gemeenteraad doen besluiten de Vrijwilligerscentrale Aalten per donderdag 10 november a.s. te sluiten.
Na deze datum zal de ondersteuning aan organisaties en vrijwilligers door het team van VWC Aalten niet meer mogelijk zijn. De website www.vrijwilligerscentraleaalten.nl komt eveneens te vervallen.

De sluiting van de VWC betekent echter niet dat de vrijwilligersondersteuning in Aalten gaat stoppen. De gemeente Aalten hecht grote waarde aan een structurele ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Daarom zijn wij druk doende met het werken aan een oplossing om de ondersteuning aan organisaties en vrijwilligers te kunnen blijven bieden.
De gemeente zet zich ervoor in om de ondersteuning zo vloeiend mogelijk over te laten gaan naar de nieuwe situatie. Verwacht wordt dat hierover half november meer bekend is. De gemeente zal haar inwoners hierover zo spoedig mogelijk informeren. Heeft u hier tussentijds vragen over dan kunt u contact opnemen met Gemeente Aalten, afdeling Welzijn en Onderwijs, 0543-493257