Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2005-127

Den Haag, 31 oktober 2005

Staat bouwt belang in deelnemingen verder af in 2004

In 2004 heeft de staat heeft zijn belang in drie niet-beursgenoteerde deelnemingen volledig afgestoten. Ook heeft heeft de Staat in 2004 voor 1,5 mrd aan aandelen in beursgenoteerde bedrijven verkocht. De totale marktwaarde van beursgenoteerde staatsdeelnemingen in 2004 nam uiteindelijk af van 6,1 miljard naar 5,2 miljard. Dat blijkt uit het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2004 dat minister Zalm vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. In het Jaarverslag wordt deze keer ook aandacht besteed aan het rendement van de deelnemingen en aan beloningen van bestuurders en commissarissen.

Doel van het Jaarverslag is om een beknopt en helder overzicht te verschaffen van de belangrijkste informatie over alle staatsdeelnemingen. Het jaarverslag bevat eveneens een overzicht van alle gebeurtenissen en transacties met betrekking tot de deelnemingen, bijgewerkt tot en met juli 2005.

Nieuw in het JV 2004 is dat, voorzover beschikbaar, de beloningen van bestuurders en commissarissen bij de deelnemingen worden weergegeven. Eén van de doelstellingen van het deelnemingenbeheer van de Staat is een transparant en toetsbaar beloningsbeleid. Het jaarverslag beschrijft de criteria aan de hand waarvan de Staat als aandeelhouder voorstellen voor beloningsbeleid beoordeelt. Belangrijk element bij die beoordeling vormt de Code Tabaksblat die ook op andere terreinen richtsnoer is voor de overheid als aandeelhouder.

Nieuw in het Jaarverslag 2004 is verder dat ook aandacht wordt besteed aan het waardecreërend vermogen van deelnemingen.

Het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen is te vinden via het volgende Internet-adres:

http://www.minfin.nl/staatsdeelnemingen