Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Toespraak van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen, bij opening vernieuwde baan Maastricht Aachen Airport

(alleen uitgesproken tekst geldt)

Dames en heren,

Eind vorig jaar typeerde directeur Jan Tindemans de gemoedsstand van Maastricht Aachen Airport nog als volgt: `Het jaar 2004 was een jaar met twee gezichten, met in de eerste helft van het jaar een traan en in de tweede helft een lach.' Met de traan doelde hij op het verlies van lijndiensten en omzetverliezen in de luchtvracht. Met de lach doelde hij op de investeringen van de nieuwe private eigenaren van de luchthaven, de nieuwe vergunning en het aantrekken van de markt.

Ik durf wel te beweren die lach eind 2005 een gulle Limburgse lach zou moeten zijn, meneer Tindemans. Want vandaag vieren we de opening van de vernieuwde baan van de luchthaven. Dat laat zien dat dit vliegveld in een bijzonder dynamische fase verkeert en een gezonde toekomst tegemoet kan gaan.

Dames en heren,

De luchthaven Maastricht-Aachen is van groot economisch belang voor deze euregio. Zij zorgt voor een directe en indirecte werkgelegenheid van bijna 4.500 mensen en trekt veel bedrijvigheid aan. Maar ondanks dat economische belang dreigden zich de afgelopen jaren donkere wolken boven de luchthaven samen te pakken. De ontwikkeling van de luchthaven dreigde te stagneren en te eindigen in een horrorscenario. Discussies over de noord-zuidbaan, oost-westbaan, wel of geen nachtvluchten, twee banen of één, de lengte van de baan; ze leken allemaal onoplosbaar en ze leken zich ook allemaal ten nadele van de luchthaven te ontwikkelen.

Na jaren van onzekerheid volgde eind 2004 dus toch nog een happy end. Cruciale en langlopende processen werden succesvol afgerond. Ten eerste werd de privatisering van de luchthaven een feit. Dat besluit - dat zal u niet verbazen - juich ik van harte toe. Maastricht is de eerste en tot nu toe enige volledig geprivatiseerde luchthaven van Nederland. Ik hoop eerlijk gezegd dat er nog meer zullen volgen.

Daarnaast werd op basis van een realistisch en doortimmerd businessplan van de luchthaven per 31 december 2004 een nieuwe vergunning afgegeven. En al moet de Raad van State de vergunning nog definitief goedkeuren, toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de provincie en exploitant alvast te complimenteren met deze prestatie. Uiteindelijk is de zon toch weer doorgebroken. Het overleg over de vergunning en de privatisering was complex. Des te mooier vind ik het dat we daar samen goed uitgekomen zijn. Niet in de laatste plaats omdat u - provincie én exploitant - daar keihard voor gewerkt hebt.

De exploitant Dura Vermeer-Omniport heeft nu weer voldoende zekerheden en ruimte om te investeren. Het oude krappe en versleten jasje is vervangen door een ruimzittend en modern jasje. Een jasje dat past bij een moderne luchthaven die wil groeien en op eigen benen wil staan. Vanzelfsprekend is dat ook een luchthaven die oog en oor heeft voor de maatschappij en dus opereert binnen de grenzen van veiligheid, geluid
- en stankoverlast. Want het centrale motto moet zijn: groei ja, maar binnen grenzen! Die ruimte voor groei is er nu weer. Niet alleen vanwege de vernieuwde baan. Maar ook vanwege de verhuizing van de Nederlandse Luchtvaartschool naar Portugal.

Met de nieuwe vergunning is ook een oplossing gevonden voor het veiligheidsprobleem in Geverik. In 2002 bleek uit onderzoek namelijk dat een deel van Geverik een relatief hoog veiligheidsrisico liep. Actie was noodzakelijk. Door intensief overleg tussen Rijk, provincie en exploitant werd een acceptabele oplossing gevonden. Want met de verschuiving van de start- en landingsdrempel is het veiligheidsrisico weer binnen aanvaardbare grenzen gekomen. In de vergunning staat dat u vóór juni 2007 aan alle veiligheidseisen moet voldoen. Maar daar bent u in oktober 2005 dus al glansrijk in geslaagd. Dus ook die belemmering is weg en daarmee is the sky weer the limit.

Dames en heren,

Het belang van de regionale luchthavens heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Met de opkomst van de goedkope luchtvaartmaatschappijen groeien deze luchthavens fors in aantal vluchten en passagiers. In een nieuwe wet voor regionale luchthavens - die in 2007 in werking moet treden - regelt het kabinet dat provincies meer te zeggen krijgen over regionale luchthavens. Het Rijk trekt zich terug. Provincies weten tenslotte het beste welke lusten - denk aan werkgelegenheid - en lasten - denk aan geluidsoverlast - de regionale luchthavens met zich mee brengen. Die afweging leg ik dus graag in de regio neer. Ik beperk me straks tot het stellen van nationale grenzen voor veiligheid, geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Deze decentralisatie houdt ook in dat de vergunning voor het gebruik van de luchthaven voortaan door de provincie wordt verleend. Op weg naar de huidige vergunning - mijn laatste dus - is er altijd intensief en zakelijk overlegd met de provincie. Daarbij hebben we steeds gezocht naar een goede balans tussen de economische betekenis van de luchthaven voor de gehele regio en mogelijke milieuhinder. Dat overleg is heel prettig en professioneel verlopen. Nu, op weg naar de nieuwe situatie, ervaar ik diezelfde goede contacten en professionele houding bij de provincie en exploitant. Er is een groot draagvlak voor het overdragen van bevoegdheden. Mijn verwachting is dat de decentralisatie in Limburg rimpelloos zal plaatsvinden.

Dames en heren,

Ik zei aan het begin al dat Maastricht-Aachen Airport volgens mij na vandaag weer haar gulste lach kan laten zien. Met de opening van de vernieuwde baan is een belangrijke stap gezet op weg naar een gezonde en rendabele toekomst De volgende stap is het verplaatsen van de passagiersterminal. Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze stap net zo soepel verloopt als de werkzaamheden aan de vernieuwde baan. Mijn complimenten aan de luchthaven en de uitvoerders. Door een strakke regie zijn de werkzaamheden zonder veel overlast en problemen verlopen.

En zo kan dit vliegveld zich van een puber met groeistoornissen nu gaan ontwikkelen tot een volwassen regionale luchthaven. De organisatoren van van de eerste KLM lijnvlucht Schiphol-Maastricht - dit jaar precies zestig jaar gelden, kosten voor een enkele reis: 17 gulden en 50 cent - hadden dus een vooruitziende blik. Maastricht Aachen Airport begint vandaag aan haar tweede, misschien wel derde jeugd!

En daar wil ik straks graag met u op toosten!

Dank u wel.