Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Contactpersoon

-
Datum
31 oktober 2005
Ons kenmerk
DGP/MDV/U.05.02705
Doorkiesnummer

-
Bijlage(n)

-
Uw kenmerk

-
Onderwerp
uitstel moties Novio

Geachte voorzitter,

Dinsdag 1 november 2005 wordt gestemd over de moties die zijn gesteld in het debat over de verkoop van Novio aan de HTM. Het betreft de moties: 23 645, nr. 97, motie-Gerkens over eerlijke internationale concurrentie bij het dingen naar nationale vervoersconcessies
23 645, nr. 98, motie-Gerkens over betrouwbaar partnerschap van de overheid jegens de gemeenten Nijmegen en Den Haag inzake concessies 23 645, nr. 109, motie-Dijksma over verlenging van de concessie van Novio tot de markt van HTM opengaat
23 645, nr. 110, motie-Mastwijk over heropening van het gesprek met HTM/Haaglanden op basis van aanbesteding van de busmarkt van HTM.

Ik verzoek u de stemming over de betreffende moties aan te houden, omdat de betrokken partijen nog werken aan mogelijke oplossingen. Ze hebben aangegeven op korte

termijn met een reactie te komen over mogelijke oplossingen. Op basis van die reactie zal ik met de partijen in overleg treden. Over de resultaten hiervan zal ik de Tweede Kamer vóór de begrotingsbehandeling informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Karla Peijs