MINVROM: Nieuwe woningen worden energiezuiniger

Ministerie vrom

http://www.vrom.nl

Een woning waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moet energiezuiniger worden. De zogenoemde energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuw te bouwen woningen wordt op dat moment aangescherpt van 1,0 naar 0,8. De aanscherping van de EPC past binnen het streven van het kabinet om de CO2-uitstoot te veminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Het besluit tot aanscherping van de EPC is op 27 oktober 2005 gepubliceerd in het Staatsblad.

De EPC is sinds 1995 een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid en stelt minimum-prestatieeisen aan gebouwen op het punt van energiezuinigheid. Sedert de invoering is de EPC stapsgewijs aangescherpt. Sinds 1 januari 2000 is de EPC voor de woningbouw 1,0. Tijdens de behandeling van de VROM-begroting 2004 in november 2003 heeft de Staatssecretaris van VROM aangekondigd dat de EPC in 2006 naar 0,8 zal worden aangescherpt. In een brief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2005 heeft minister Dekker van VROM de aangekondigde aanscherping bevestigd.

Een EPC van 0,8 kan door uiteenlopende maatregelen gerealiseerd worden. De afgelopen jaren zijn ook al veel woningen gebouwd met een EPC van minder dan 0,8. Energiezuiniger gebouwde woningen vragen minder verwarming en/of koeling en hebben op zichzelf dus lagere energiekosten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten van de maatregelen die nodig zijn om een EPC van 0,8 te realiseren, in vrijwel alle gevallen terugverdiend worden binnen de levensduur van die maatregelen. En dat op basis van energieprijzen van februari 2005. Het beeld kan nog gunstiger worden bij verdere kostendaling van die maatregelen in de toekomst.

Zie ook: dossier Energiebewust wonen en werken
Ministerie van VROM