VVDNieuws

31 okt 2005 - Van Miltenburg: Alarmbellen in
de jeugdzorg

De VVD-Tweede-Kamerfractie, bij monde van volksgezondheidwoordvoerster Anouchka van Miltenburg, pleit voor alarmbellen in de jeugdzorg. Het doel van dit initiatief is kaders stellen voor een minimumkwaliteit van de jeugdzorgbureau's opdat die kwaliteit getoetst kan worden.

Van Miltenburg oppert het plan van de alarmbellen vandaag, 31 oktober 2005, bij het wetgevingsoverleg Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de aanloop naar de begrotingsbehandeling. De VVD is van mening dat de jeugdzorg nog steeds kampt met structurele problemen, maar omdat minimum kwaliteitseisen ontbreken, is niet duidelijk waar de problemen zich bevinden. ,,De inschatting of een bureau jeugdzorg functioneert, berust op een subjectief waarneming. En de constatering dat ze niet functioneert, net zo. Daarom is het essentieel om kaders te stellen voor de minimumeisen van de jeugdzorg'', aldus Van Miltenburg.

,,Ik vind dan ook dat de inspectie jeugdzorg en de Inspectie voor de Volksgezondheid intensief samen moeten werken. In ieder geval vind ik dat de inspectie jeugdzorg nog veel kan leren van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Deze werkt al jaren samen met de sector bij het ontwikkelen van een kwaliteitskaart. De daaruit voortvloeiende minimumkwaliteit biedt een kader waarop de jeugdzorg objectief getoetst kan worden en dat is erg belangrijk. Een manier om dit te doen is het instellen van het alarmbellensysteem. Op het moment dat het fout dreigt te lopen, moeten die bellen gaan rinkelen'', zo stelt Van Miltenburg. ,,Op die manier kunnen we mogelijke problemen voor zijn en is preventief problemen aanvechten mogelijk. In de verpleeghuissector heeft een dergelijke werkwijze al vruchten afgeworpen.''