Protestantse Kerk in Nederland


Blad Kerk & Milieu verdwijnt

(31-10-2005)
milieu(1).bmp Na 52 afleveringen, gespreid over zestien jaar, verdwijnt het blad Kerk & Milieu.
De projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken heeft niet langer de middelen om blad en eindredacteur te bekostigen. Eindredacteur Kerk & Milieu, Mark van Kuilenburg, stapt na negen jaar gedwongen op.

Het stoppen van het blad en het vertrek van de eindredacteur komen op een moment dat de aandacht voor vragen rond milieu en duurzaamheid weer toeneemt. Juist ook binnen de kerken tonen mensen 'zorg om de schepping'.

Een alternatief voor Kerk & Milieu vormt een katern over kerken en milieu dat in 2006 vier keer zal verschijnen in de weekkrant Het Goede Leven, gelieerd aan het Friesch Dagblad.

Dit katern wordt samengesteld door de projectgroep Kerk en Milieu (platform van vrijwiliigers) en het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN).

De projectgroep Kerk en Milieu richt zich in eerste instantie op de zestien lidkerken van de Raad van Kerken, terwijl het CEN meer op de reformatorische en evangelikale kerken georiënteerd is.