Wereld Natuur Fonds Nederland

Persbericht 31 oktober 2005

21 zwarte neushoorns losgelaten in nieuw reservaat in Zuid-Afrika

In noordelijk KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika zijn 21 zwarte neushoorns (11 mannetjes en 10 vrouwtjes) losgelaten in een nieuw natuurreservaat. Het Zululand Neushoorn Reservaat is na Munyawana Game Reserve de tweede plaats waar WWF werkt aan uitbreiding van de populatie zwarte neushoorns. Dit werd mogelijk nadat twintig landeigenaren de hekken rond hun beboste, savanne-achtige landerijen verwijderden en beschikbaar stelden voor neushoornbescherming. Zo ontstond een aaneengesloten leefgebied van 24.000 hectare, zonder obstakels, ideaal voor de bedreigde zwarte neushoorn. Ruimte voor neushoorns is ook goed te combineren met het nieuwe landherverdelingbeleid van de regering, waarin land wordt teruggegeven aan zwarte gemeenschappen.

In de jaren 70 en 80 werd door stroperij 96% van de zwarte neushoornpopulatie in Afrika uitgeroeid tot er nog maar ongeveer 2500 over waren. Intensieve bescherming heeft ertoe geleid dat er nu weer 3600 zwarte neushoorns rondlopen. WWF en Ezemvelo KwaZulu-Natal Wildlife werken samen om het aantal sneller te laten groeien, o.a. door neushoorns te verhuizen van gebieden die te klein zijn geworden voor het aantal dieren dat er leeft, naar nieuwe reservaten zoals het Zululand Neushoorn Reservaat. Als de populatiedruk afneemt neemt de voedselzekerheid toe en zullen de neushoorns eerder jongen krijgen. Dat blijkt nu ook al in de praktijk: in het herkomstgebied is nu meer ruimte en worden meer jongen geboren dan normaal.

De net-verhuisde dieren vormen een tweede groep van neushoorn-aartsvaders- en moeders in KwaZulu-Natal. De groep van 15 die vorig jaar is verhuisd naar het Munyawana Reservaat voelt zich er erg op zijn gemak en het eerste kalf is daar in juli geboren.