Gemeente Utrecht

Wegversmallingen om bouwverkeer van hof ter weydeweg te weren

Vandaag worden twee tijdelijke wegversmallingen aangebracht op de Hof ter Weydeweg en het verlengde daarvan, de Hoeveweg (zie het bijgaande kaartje). Met behulp van zwaar materiaal wordt de breedte van de weg op twee plaatsen versmald tot 2,5 meter. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat zwaar bouwverkeer nog langer gebruik maakt van het gedeelte van de Hof ter Weydeweg waar ook fietsers rijden. (Dit is het gedeelte tussen de tunnel bij Den Hoet (Brandweerkazerne) en de aansluiting van de Rijnkennemerlaan.

Om de verkeersveiligheid te garanderen bestaan er al langer afspraken dat bouwverkeer gebruik maakt van aangewezen bouwroutes, waaronder speciaal aangelegde bouwwegen. De praktijk wijst echter uit dat zwaar bouwverkeer toch nog gebruik maakt van de Hof ter Weydeweg. Ten behoeve van de verkeersveiligheid heeft de gemeente daarom besloten dat met een tijdelijke maatregel nu fysiek onmogelijk te maken. Bij de afsluitingen worden borden geplaatst met daarop de tekst "Verboden voor bouwverkeer".

Bouwverkeer dat via de tunnel onder het spoor bij de Huppeldijk richting Terwijde rijdt, wordt vanaf vandaag op de Hoeveweg gedwongen na het slipdepot rechtsaf te slaan, de bouwweg op. Bouwverkeer dat via de tunnel bij Den Hoet op de Hof ter Weydeweg komt, komt vervolgens op de Hof ter Weydeweg de wegversmalling tegen. (Deze tunnel is overigens maar 3.10 meter hoog, waardoor het meeste bouwverkeer er niet door kan.)

Aparte routes en wegen voor bouwverkeer

Dit voorjaar zijn ten behoeve van het bouw- en vrachtverkeer van en naar Terwijde bouwroutes aangelegd, waar geen ander verkeer is toegestaan. Met de aannemers is afgesproken dat de route voor het bouwverkeer loopt vanaf de A2 door de Wetering naar Terwijde. Gelijktijdig met de aanleg van de bouwroutes zijn diverse fietspaden opengesteld. Bij de enige kruising van bouwroute en fietsroute zijn alle mogelijke maatregelen genomen om de snelheid van verkeer te remmen en de chauffeurs te attenderen op de aanwezigheid van fietsers (drempels, roodgemarkeerd kruisingsvlak en borden). Verder liggen de fietsroutes volledig vrij van de bouwroutes en zijn de bouwroutes voldoende breed.

Ondanks de bouwwegen en de nieuwe wegversmallingen kan niet voorkomen worden dat vrachtwagens en bouwverkeer incidenteel door woonstraten rijden. Er wordt namelijk op diverse locaties (kleinschalig) gebouwd, waar ook al woningen zijn opgeleverd. Dit gebeurt overal in de stad.

Noot voor de media:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurscommunicatie, Pluup Bataille, 030-286 11 40.