FNV

Staking bij Shell begint om zes uur vanavond

Vanaf zes uur maandagavond zijn de werknemers van Shell in Pernis en Moerdijk in staking. De stemming tijdens de manifestatie eerder op de dag was `vastberaden'.
"Om zes uur vanavond moeten we het waarmaken", zegt Egbert Schellenberg, bestuurder van FNV Bondgenoten. Dan wordt de productie bij de Shellolierafinaderij in Pernis en de chemische fabriek in Moerdijk stilgelegd.

Schellenberg heeft er alle vertrouwen in dat de staking een succes wordt. Op de manifestatie van maandagmiddag in Pernis waren ruim duizend mensen aanwezig, terwijl er op achthonderd was gerekend.

De staking is onherroepelijk na het aflopen van het ultimatum. "De Shelldirectie heeft op geen enkele manier contact met ons gezocht om over de inhoud te praten", zegt Schellenberg. Er is uitsluitend overleg geweest met het bedrijf over waarborging van de veiligheid bij de olierafinaderij tijdens de acties.

Vrijdag 28 oktober liet de directie weten niet op de eisen van FNV Bondgenoten voor een goede pensioenombouw voor ruim tienduizend werknemers van Shell en de NAM in te gaan.

FNV Bondgenoten, dat ruim 80 procent van de werknemers bij Shell organiseert, eist dat voor de huidige werknemers de uittredingsleeftijd van zestig jaar tegen het niveau van de huidige regeling gehandhaafd blijft en dat de nieuwe regeling voor de werknemers kostenneutraal is.

De bond eist dat Shell Nederland de lonen gedurende de staking doorbetaalt. "Actie voeren leidt immers in eerste instantie tot meerwerk en niet tot minder werk", zegt vakbondsbestuurder Egbert Schellenberg.

FNV Bondgenoten trekt samen op met de centrale ondernemingsraad (cor) van Shell en de Nederlandse Aardgas Maatschappij (NAM). Die hield een enquête onder de actieve leden van het Shell-pensioenfonds. Iets meer dan de helft van hen vulde de enquête in en de uitkomst was duidelijk: driekwart van hen is tegen het pensioenvoorstel van Shell.

"Shell weet dat de fiscale ruimte aanwezig is om uittreden bij zestig jaar mogelijk te maken", zegt vakbondsbestuurder Schellenberg. "In de levensloopregeling is compensatie te vinden. Maar deze werkgever wil het gewoon niet betalen."

Ook de werknemers van de NAM nemen deel aan de pensioenregeling van Shell. Werknemers van vijftig jaar kunnen nu nog op hun zestigste met werken stoppen, maar moeten straks een jaar langer doorwerken als het plan van hun werkgever werkelijkheid wordt.

Tijdens de stakingsvergaderingen bij Shell en de NAM bleek sprake van een grote actiebereidheid. Vakbondsleden droegen T-shirts met de tekst 'Later met pensioen, dat gaan we niet doen'.

FNV Bondgenoten ligt al lang met Shell in de clinch over het pensioen. De vakbond moest eerst een plaats aan de onderhandelingstafel veroveren nadat de directie aan de cor een slechtere regeling had voorgesteld. Daardoor zouden werknemers niet alleen langer moeten doorwerken, maar ook voor het eerst premie moeten betalen.