Het Nederlandse Rode Kruis

31 oktober 2005
Veel rampen voltrekken zich in stilte

In Colombia vluchten mensen voor het geweld naar de steden. Daar komen ze in sloppenwijken terecht.

New Orleans werd breed uitgemeten in de pers. Over de tsunami wist iedere Nederlander iets te vertellen. Deze rampen staan nog vers op ons netvlies. We werden toen overspoeld door informatie. Hulp is daar broodnodig en wordt ook verleend. Er zijn echter ook andere gebieden waar mensen hard hulp nodig hebben. Gebieden waar zich rampen afspelen waar nooit iets over naar buiten komt, de zogenaamde stille rampen.

Conflicten maken vluchtelingen

Vluchtelingen in Congo. Hier maakte geweld al miljoenen slachtoffers.

Langlopende conflicten eisen veel slachtoffers. Bij het conflict in Congo zijn al 3 tot 5 miljoen mensen gestorven door ziekte en ondervoeding. Geweld verhindert daar de hulpverlening en zo´n 3,3 miljoen mensen zijn buiten bereik van hulpgroepen. In Colombia duurt het conflict tussen de regering en gewapende groepen al bijna 50 jaar. Tienduizenden mensen vluchten jaarlijks voor het geweld.

Jaarlijks terugkerende rampen

Het Aralmeer droogt op waardoor vissersboten nu liggen te roesten op het land.

In Oezbekistan zijn 150.000 mensen hulpbehoevend. Door irrigatieprojecten is de waterspiegel van het Aralmeer zo gedaald dat de vissers geen inkomsten meer hebben. In Midden-Amerika zijn aardverschuivingen een terugkerend fenomeen. Vrijwel jaarlijks maken overstromingen in Bangladesh duizenden slachtoffers. In Afrika grijpt Aids onzichtbaar om zich heen. En dit is nog maar een kleine greep uit de rampen die zich dagelijks in stilte voltrekken.

Schuld van de media? Schuld van de hulpverleners die onvoldoende aan de bel trekken? Schuld van de overheid die niet genoeg geld beschikbaar stelt? Een schuldige zoeken biedt geen oplossing. Alarm slaan wel. Alarm slaan voor stille rampen; een stem geven aan mensen in de wereld die geen stem meer hebben.

Geef aan het Stille Rampenfonds
Om toch te kunnen helpen heeft het Rode Kruis het Stille Rampenfonds (giro 4260) opgericht. Met het geld uit dit fonds worden de slachtoffers van stille rampen geholpen. Met voedsel, onderdak en medische hulp. Bij conflicten ook met psychosociale hulp en het herstellen van contact tussen mensen die wanhopig op zoek zijn naar hun familie en dierbaren. Want het Rode Kruis ís er. Ook als de camera´s er niet bij zijn.