Gemeente Delft

Vanaf 1 januari fietsparkeren in rekken verplicht in binnenstad

Vanaf 1 januari 2006 worden fout geparkeerde fietsen in de binnenstad verwijderd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. Locaties waar gehandhaafd wordt zijn de Oude Langendijk (langs de gracht), de Markt (op het plein) en het Bastiaansplein. In het gebied rondom Delft Centraal wordt al langere tijd gehandhaafd. Vanaf 5 december 2005 start de gemeente met waarschuwen en informeren.

Het college vindt het belangrijk het fietsparkeren te reguleren om een aantal redenen. Ten eerste vanuit het oogpunt van (verkeers)veiligheid, ordelijkheid van de openbare ruimte en beeldkwaliteit van de binnenstad. Daarnaast hebben fietsen die geparkeerd staan in een goede fietsparkeervoorziening een aanzienlijk kleinere kans om gestolen te worden.

Daarom worden deze periode in binnenstad 550 extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd en er zijn 250 oude klemmen vervangen. Eind november zijn deze extra voorzieningen gereed. Het treffen van deze voorzieningen is gebaseerd op een inventarisatie die in kaart heeft gebracht op welke locatie (openbare) fietsenparkeervoorzieningen staan, hoeveel het er zijn, het type en het gebruik ervan. Verder is in kaart gebracht waar fietsen buiten de parkeervoorzieningen staan en hoeveel dit er zijn. De inventarisatie heeft plaatsgevonden op verschillende momenten in diverse gebieden.

Op fietsen die al langere tijd op straat staan zonder dat de eigenaar te achterhalen is (weesfietsen) en fietswrakken wordt momenteel al in heel Delft gehandhaafd. Nadat de fietsparkeercapaciteit in de binnenstad kwalitatief en kwantitatief op orde is gebracht, vindt het college het redelijk te handhaven op buiten de rekken gestalde fietsen.

Het besluit van het college wordt 10 november 2005 voorgelegd aan de commissie Cultuur, Kennis en Economie en Mobiliteit.

Noot voor de redactie: (