Gemeente Papendrecht

Transport van bagger naar depot park Noordhoekse Wiel

De gemeente Papendrecht start in week 44 (eerste week van november) met inrichting van de buitenruimte rondom de nieuwbouw De Stolpehove in de Badhuisstraat. Zo worden onder meer boombakken geplaatst in het wiel en wordt het wiel uitgebaggerd. De bagger wordt vervolgens getransporteerd en tijdelijk opgeslagen in het depot in park Noordhoekse Wiel. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Naar verwachting kan het baggerdepot na de zomervakantie van 2006 weer worden opgeruimd, zodat dat gedeelte van het park in de oude staat kan worden hersteld. Direct omwonenden van het park Noordhoekse Wiel zijn hierover per brief geïnformeerd.