Gemeente Eersel


Nieuwsberichten

31-10-2005
Ecologische verbindingszone Kleine Beerze geopend op 27 oktober

Donderdag 27 oktober jl. is de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Kleine Beerze geopend. De heer N. Janssen, lid van het dagelijks bestuur Waterschap De Dommel, en wethouder H. Wijnands openden gezamenlijk de EVZ door het planten van een eikenboom. Op de locatie waar de beek Kleine Beerze de weg Den Aard kruist is een informatiebord geplaatst. Hierop staat nadere informatie over het gebied. Ook is er voor bezoekers van het gebied een bankje geplaatst met daarop het logo van de gemeente en het waterschap.

Inrichting EVZ Kleine Beerze

De EVZ Kleine Beerze heeft een lengte van circa 10,5 km. De eerste fase waarvoor op dit moment het inrichtingsplan is uitgevoerd, beslaat een lengte van 3,5 km. Het eerste traject betreft het gedeelte rond Duizel tussen de rijksweg A67 en de weg Den Aard. De overige fasen komen in een latere periode aan de orde.

Het huidige profiel van de Kleine Beerze is deels vergraven waardoor meer variatie ontstaat op de overgang 'nat profiel-droge oever'. Daarnaast zijn poelen, bosjes en boomgroepen aangelegd. Hierdoor ontstaat een afwisselende plantengroei die weer interessant is voor de fauna zoals amfibieën, dagvlinders, struweelvogels en kleine zoogdieren. De faunatunnel onder de Dalemsedijk is opgenomen in het inrichtingsplan. Door het realiseren van deze ecologische verbinding tussen bestaande natuurgebieden kunnen zeldzame planten en dieren hun leefgebied vergroten, blijven zie hier wonen en planten ze zich voort.

Naast de ecologische waarde vervult de aanleg van de ecologische verbindingszone ook een landschappelijke waarde als herkenbaar element in het gebied. Een bijzonder element in deze verbindingszone is de aanleg van een overstromingsvlakte tussen De Weege en café De Donk. De overstromingsvlakte is bedoeld voor het tijdelijk bergen van water en is ingericht als een moerassige zone gecombineerd met een grazige vlakte.

Samenwerking
Het project is in samenwerking met gemeente Eersel, ZLTO Eersel, IVN Eersel-Bergeijk, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel ontwikkeld. Daarnaast wordt het project mede mogelijk gemaakt door Europese medefinanciering.