Partij van de Arbeid


Den Haag, 31 oktober 2005


Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


over stopzetten subsidie project Zwemvangnet


1) Klopt de berichtgeving over het stopzetten van de subsidie voor het project Zwemvangnet per 1 januari 2006?


2) Klopt het dat, als het project stopt, het aantal niet-zwemvaardige leerlingen zal toenemen, waardoor het aantal gevallen van verdrinkingsdood zal toenemen?


3) Wat zal er gebeuren met de voorlichting aan ouders van allochtone afkomst, die vaak niet willen dat jongens en meisjes samen in een bad zwemmen?


4) Hoeveel kinderen zullen nog het predikaat "Zwemveilig"(in bezit van 3 diploma's A, B en C) krijgen als het project Zwemvangnet stopt?


Helúúp!! Zonder geld verdrinken de kinderen AD 29 oktober 2005