Waterschap Noorderzijlvest


Werkzaamheden aanleg baggerdepot Lettelbert gestart 31-10-2005

Op 17 oktober is begonnen met de aanleg van kades rondom een aantal agrarische percelen die samen het toekomstige baggerdepot Lettelbert vormen.

Aanleg kaden baggerdepot
Voor het baggerdepot bij Lettelbert wordt rond een aantal agrarische percelen een kade aangelegd. De kade wordt gemaakt door de bouwvoor af te graven en te verwerken tot wallen aan de randen van het gebied. Hierdoor ontstaat een depot, waarin slib gepompt gaat worden.

Als gevolg hiervan verdwijnen de in het gebied aanwezige biotopen, agrarisch grasland en sloten, onder een dikke laag slib en grond.

Sterfte dieren zoveel mogelijk voorkomen
De sloten in het gebied staan niet in verbinding met open water. Het gebied is daarom, voorafgaand aan de werkzaamheden, op vrijdag 14 oktober doorzocht op kleine zoogdieren en padden. Deze zijn niet waargenomen. Wel is een 80-tal overwegend bruine kikkers gevangen. Zij zijn aan de zuidwestkant van het Leekstermeer, een vergelijkbare biotoop met het gebied waar de kikkers zijn gevangen, weer uitgezet.

Het zoeken naar en het vangen van de dieren is uitgevoerd in het kader van de natuurtoets, om ervoor te zorgen dat het doden van dieren zoveel mogelijk wordt voorkomen.