Ruim 800 scholen aan de slag met Ali B als virtuele leerkracht

Plan nederland

Succes voor innovatief educatief project Rap Around the World
Amsterdam, 31 augustus - Ruim 800 scholen voor voortgezet onderwijs gaan vanaf 1 november aan de slag met het educatieve project Rap Around the World, waarin rapper Ali B als virtuele leerkracht schendingen van kinderrechten in zeven ontwikkelingslanden aan de kaak stelt. Dat is bijna 60 procent van de in totaal 1347 locaties voor voortgezet onderwijs in Nederland. Het lespakket Rap Around the World bestaat uit een zevendelige televisieserie, uitgezonden door jongerenzender MTV, een website, een docentenhandleiding en verwerkingsopdrachten voor de leerlingen.

Als opvolger van het succesvolle Rap4Rights, ontwikkelde Plan Nederland het innovatieve educatieve project Rap Around the World om Nederlandse jongeren te betrekken bij ontwikkelingsvraagstukken en de oneerlijke verdeling van welvaart in de wereld. Om juist jongeren aan te spreken, spelen hiphop als internationale taal van jongeren en rappers als eigentijdse verslaggevers een centrale rol. In Rap Around the World zijn dat Ali B en steeds een andere co-rapper, die op uitnodiging van Plan Nederland zeven ontwikkelingslanden bezoeken voor ontmoetingen met kinderen die leven in extreem moeilijke omstandigheden. Thema's die in het educatieve project aan bod komen, zijn het leven van straatkinderen (Senegal), aids en aids-problematiek (Malawi), kinderhandel en kindprostitutie (Filipijnen), overleven in sloppenwijken (Bangladesh), kinderarbeid (Ecuador), gevluchte kinderen (Colombia) en discriminatie (Dominicaanse Republiek).

Indringende ervaringen
Samen met lokale rappers maken Ali B en zijn co-rapper tijdens elke reis een rap over hun vaak indringende ervaringen. 'De kinderen zijn zo cool, zo relaxed, terwijl ze de vreselijkste problemen hebben', schrijft Ali in zijn weblog tijdens zijn verblijf in Malawi. 'Je denk bijna dat ze daar niet zo mee zitten. Totdat je iets simpels vraagt als: mis je je ouders? Als je dan hun antwoord hoort, ga je helemaal kapot vanbinnen.'In Bangladesh schrijft hij na een bezoek aan de slums van de Bengaalse hoofdstad Dhaka: 'Je hebt hier huisjes -krotten- waarvan ik me niet kan voorstellen dat er iemand kan wonen. Zodra je veel hebt, neem je met minder geen genoegen. Maar hier hebben ze niks'.

Rap Around the World-competitie
Centraal in het educatieve project Rap Around the World staan zeven muzikale en emotionele reisverslagen van Ali B, uitgezonden op jongerenzender MTV. Deze reisverslagen vormen samen met een website, een docentenhandleiding en verwerkingsopdrachten voor leerlingen het lespakket Rap Around the World. Elk van de zeven reisthema's vormt een les van een tot twee lesuren. Met de verwerkingsopdracht die aan elke les is gekoppeld, worden leerlingen opgeroepen ook zélf in actie te komen tegen de schending van kinderrechten wereldwijd.
De ruim 800 scholen die met het lespakket aan de slag gaan, kunnen via de website met de gerealiseerde verwerkingsopdrachten meedoen aan de grote Rap Around the World-competitie. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de landelijke Rap Around the World-manifestatie die Plan Nederland in het voorjaar van 2006 organiseert.

Scholen kunnen het lespakket Rap Around the World nog steeds bestellen via www.raparoundtheworld.nl


-------------------- Einde persbericht ------------------------------ Plan Nederland (www.plannederland.nl)

Plan werkt voor kinderen.
Plan Nederland is lid van Plan International, een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich ten doel stelt de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun levensgemeenschappen blijvend te verbeteren. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 45 programmalanden. Kindsponsoring vormt de basis van de organisatie.Plan zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen en betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.


Noot voor de redactie,