Gemeente Ermelo


kappen amerikaanse eiken rietlaan

Afbeelding bij bericht

Op maandag 31 oktober a.s. wordt er begonnen met het kappen van enkele grote, monumentale Amerikaanse eiken. Eind vorig jaar zijn de bomen in de Rietlaan onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat deze eiken gekapt moeten worden. Tien jaar geleden zijn voor het laatst enkele exemplaren gekapt vanwege een slechte conditie, waardoor het beeldbepalende karakter van de Rietlaan werd verstoord

Acties op de langere termijn
Het moment dat alle Amerikaanse eiken vervangen moeten worden door jonge bomen komt dichterbij. De jonge aanplant moet weer zorgen voor het toekomstige herstel van de laanstructuur. Binnenkort worden hiervoor plannen uitgewerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Saaltink, telefoon 567237.