Gemeente Zaanstad

Tijdelijk detentiepontons in Zaanstad? Standpunt College iz detentiepontons
31-10-2005
Het Rijk heeft begin oktober aan de gemeente Zaanstad gevraagd of ze twee detentiepontons mag afbouwen in de Isaac Baarthaven in de Achtersluispolder. Daarnaast wil het Rijk ten minste één, maar wellicht ook beide pontons voor een periode van maximaal 5 jaar in de Achtersluispolder inzetten als gevangenis. Burgemeester en Wethouders hebben het Rijk nu gevraagd om het bovenstaande officiële verzoek op te splitsen. Immers, afbouw van dergelijke gevangenisboten is een gewone bedrijfsactiviteit. Een besluit daarover kan waarschijnlijk snel genomen worden. Iets heel anders is het om een besluit te nemen dat de boten ook daadwerkelijk in Zaanstad zouden blijven liggen en dienst gaan doen als tijdelijke gevangenis. Burgemeester en Wethouders willen rondom die tweede vraag, of één boot of beide boten mogen blijven liggen, eerst zorgvuldig uitzoeken wat de voor- en de nadelen zijn voordat ze een besluit nemen.

Er moet rondom de vraag of één of twee tijdelijke gevangenisboten gewenst zijn eerst antwoord komen op veel vragen over bijvoorbeeld veiligheid, verkeer, calamiteiten, eventuele gevolgen en/of risico's voor omwonenden en naastgelegen bedrijven etc. Daarnaast willen Burgemeester en Wethouders de mening van de direct betrokkenen weten voordat ze een besluit neemt. Hoe kijken -in eerste instantie- de ondernemers in de Achtersluispolder en de direct omwonenden aan tegen dergelijke gevangenisboten?

Vervolg van het traject
Om antwoord te krijgen op de bovenstaande genoemde vragen en om in contact te blijven met de betrokkenen overlegt de gemeente met het Rijk over een tijdelijke projectleider. Die zal ook de communicatie met alle betrokkenen op zich nemen. Zij hebben inmiddels een brief ontvangen waarin het besluitvormingsproces staat aangekondigd. Burgemeester en Wethouders hechten wel aan een snel traject, zodat op redelijke termijn duidelijkheid ontstaat.

CopyrightColofonReageer
Bijgewerkt op 31-10-2005