Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Toespraak van de minister van Verkeer en Waterstaat bij de ondertekening van een bestuursovereenkomst over de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp

(alleen uitgesproken tekst geldt)

Dames en heren,

Het lijkt misschien nog ver van ons bed, maar ik wil u toch vragen om met mij een blik in de toekomst te werpen, naar het jaar 2015 om precies te zijn. Want tegen die tijd is Badhoevedorp verlost van scheurende auto's en vieze uitlaatgassen. In dat jaar is het stukje A9 dat dit dorp nu doormidden snijdt voorgoed verleden tijd. Een moment om naar uit te kijken voor Badhoevedorp, dat lijkt me duidelijk.

Met het oog op die rooskleurige toekomst markeert deze bijeenkomst een historisch moment! Want vandaag slaan we de route in naar een A9-vrij Badhoevedorp. We leggen met de bestuursovereenkomst het financiële fundament onder een omgelegde snelweg. En dat is een stevig fundament. Want verschillende partijen trekken namelijk flink hun portemonnee. In totaal gaat het om zo'n 300 miljoen euro.

De gemeente Haarlemmermeer betaalt ongeveer 17 miljoen Euro uit de eigen middelen en staat ook nog eens garant voor bijna 91 miljoen Euro. Dat is een groot bedrag voor een gemeente van deze omvang. Die 91 miljoen komt uit een hele creatieve bron. De gemeente verwacht namelijk flink te verdienen met de ontwikkeling van de grond die straks vrijkomt. Dat geld vindt via voorfinanciering z'n weg naar de nieuwe A9. Ik vind het van veel lef getuigen dat Haarlemmermeer zo veel investeert in haar bewoners. Mijn complimenten!

Maar dit polderproject heeft nog meer supporters. De provincie, Schiphol, VROM en het Regionaal Orgaan Amsterdam doen ook een flinke duit in het zakje. Samen zijn zij goed voor ruim 40 miljoen euro. Ook zij verdienen een lintje!

Ik had zelf oorspronkelijk 122 miljoen gereserveerd voor dit project. Maar helaas bleek dat alles bij elkaar net niet genoeg om de A9 van om te leggen. Dat vond ik erg jammer daarom heb ik besloten om ook de laatste 31 miljoen erbij te leggen. Ten eerste omdat de bewoners van Badhoevedorp deze omlegging absoluut verdienen. Ten tweede omdat luchtkwaliteit torenhoog op mijn agenda staat. En tot slot omdat het mooie aan dit project is dat het in veel opzichten een het voorbeeld is van hoe we dingen moeten aanpakken.

Allereerst de samenwerking: de omlegging A9 is polderen op z'n best. Ik durf te zeggen dat het Haarlemmermeerpolder-model tot het neusje van de zalm van de Nederlandse besluitvorming behoort. Er komen straks maar liefst zes handtekeningen onder de bestuursovereenkomst te staan. Zes partijen onderschrijven dus straks de inhoud van het document. Dat is een behoorlijke prestatie, want het valt niet mee om een plan te maken, waar al die partijen zich in kunnen vinden. We kunnen dus trots op onszelf zijn!

Een tweede punt waarop dit project uitblinkt is de bijdrage van de markt. Deze overeenkomst is niet het resultaat van een onderonsje van overheden. Ook de markt draagt flink bij aan de aanpassing van de A9. Denk alleen maar aan de 15 miljoen Euro die Schiphol in het project steekt. Daarmee past Badhoevedorp naadloos in het huidige denken binnen de overheid. Het besef dat we niet alle wijsheid in pacht hebben en het zonder de markt niet redden is succesvol geland in Den Haag. En dus ook in de Haarlemmermeer. Zo werkt de gemeente intensief samen met de projectontwikkelaar Bohemen Vastgoed. Die geen schroom had om de gemeente onorthodoxe en creatieve ideeën voor te schotelen. Eén van die ideeën was om geld uit de ontwikkeling van het gebied waar nu de A9 ligt - en straks dus niet meer - te gebruiken voor de omlegging. Dat noem ik nog eens creatief denken!

Ten derde sluit dit project één op één aan bij het Noordvleugelprogramma. Daarin staat de regio Haarlemmermeer - Amsterdam - Almere in de spotlights. Logisch, want dit is toch zo'n beetje de regio waar het gebeurt in Nederland, de motor van de Randstedelijke economie. En dat moeten we zo houden. Door te investeren in bereikbaarheid bijvoorbeeld. Dat ga ik ook doen met een hele verzameling projecten - van de A1 tot de Zuidas. Ook gaan we Schiphol aansluiten op de HSL en zijn de tweede Coentunnel en de nieuwe Westrandweg onderweg. Kortom: er gebeurt veel en er staat nog veel op de rol.

Maar het Noordvleugelprogramma gaat over veel meer dan bereikbaarheid alleen. Dit gebied heeft ook nieuwe woningen en kantoren nodig, een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat en een bloeiende natuur. Het valt niet mee om al deze ingrediënten om te toveren tot een uitgebalanceerd geheel. Want deze uiteenlopende opgaven overschrijden bestuurlijke grenzen en sectoren. Daarom heeft het kabinet een programma-aanpak ontwikkeld, waarmee alle belangen op de weegschaal kunnen leggen om te komen tot een goed afgewogen, integraal geheel. De Gebiedsuitwerking Haarlemmer-Bollenstreek is een onderdeel van dat programma. De rijksoverheid bekijkt daarin samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland hoe we verschillende functies met elkaar kunnen combineren.

Zoals ik al zei: dit project sluit hier naadloos bij aan. Het valt met recht integraal te noemen, want leefbaarheid, bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling gaan hier hand in hand.

Dames en heren,

Terug naar het allerbelangrijkste. De leefbaarheid in Badhoevedorp schiet door de omlegging met sprongen omhoog. Meer dan vijftienhonderd huizen krijgen straks minder herrie voor hun kiezen en voor ruim 600 woningen verbetert de luchtkwaliteit. Ook heeft het dorp een ruimtelijke extreme makeover voor de boeg. Op de plaats waar nu nog auto's razen, wonen, werken en recreëren straks Badhoevedorpers. Ik weet dat bewoners en bedrijven dit project met heel veel enthousiasme omarmen. Ze hebben zich niet voor niets zo sterk gemaakt voor `A9 om'.

Nu is er werk aan de winkel. Het komende half jaar kruipen we - als A9-vrienden - weer met elkaar om de tafel om te praten over de meest optimale omlegging. Daarna volgt de Tracéwet-procedure. Dat is verplichte kost voor zo'n groot project. Gelukkig hoeft Rijkswaterstaat tijdens die procedure niet achterover te leunen, maar kan alvast de aanleg voorbereiden. Zo verliezen we zo min mogelijk tijd op onze weg van papier naar praktijk.

Dank u wel.