Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Toespraak van de minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs bij overhandiging van de 12 miljoenste Gazelle in Dieren

(alleen uitgesproken tekst geldt)

Dames en heren,
Allereerst wil ik Gazelle feliciteren met de 12 miljoenste fiets die van de band rolt. Het is eigenlijk dubbel feest, want met deze 12 miljoenste fiets introduceert Gazelle ook een nieuw model: de Easy Glider, een fiets met elektronische trapbekrachtiging. De naam zegt het al: het is een fiets waarmee je zonder veel inspanning fluitend tegen de wind of heuvel op kan fietsen zonder Leontien van Moorsel te heten.

Vandaag heb ik dus de 12 miljoenste Gazelle in ontvangst mogen nemen. Ik mag mij verheugen in een illuster rijtje van voorgangers. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander heeft namelijk de 10 miljoenste Gazelle in ontvangst genomen, en Tineke Netelenbos een aantal jaar geleden de 11 miljoenste. Deze getallen bevestigen dat het goed gaat met dit oer-Hollandse product én met de fietsfabriek Gazelle!

En daar ben ik erg blij mee. De fiets is namelijk een belangrijk vervoermiddel in Nederland. We hebben de fiets hard nodig om Nederland bereikbaar te houden. Zonder fiets loopt Nederland vast, zonder fiets meer luchtvervuiling, zonder fiets meer ongezonde mensen. Kortom, de fiets moet vertroeteld worden en de ruimte krijgen.

Daarom heb ik de fiets ook een plaats gegeven in mijn Nota Mobiliteit. In deze nota heb ik maatregelen aangekondigd waarmee ik Nederland bereikbaar en leefbaar wil houden tot 2020. En dat is geen sinecure als je kijkt naar de groeiprognoses. In 2020 rijden er bijvoorbeeld 9 miljoen auto's rond, tegen 7 miljoen nu.

Daarom is het belangrijk dat de fiets een aantrekkelijk vervoermiddel blijft voor de Nederlander. Een fiets met elektrische trapondersteuning is weer zo'n aantrekkelijke innovatie. We hebben de komende decennia te maken met een sterke vergrijzing. Dit nieuwe model maakt het voor ouderen aantrekkelijk om zo lang mogelijk de fiets als vervoermiddel te gebruiken.

Belangrijk voor meer fietsgebruik - en ook voor u, omdat u nu eenmaal graag ziet dat mensen een nieuwe fiets kopen in plaats van op een oud barrel rondrijden - is de aanpak van fietsdiefstal. Ook daarvoor is aandacht in de Nota Mobiliteit. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de Nederlandse fietsfabrikanten te prijzen voor hun inzet bij de aanpak van fietsdiefstal. Fabrikanten hebben een paar jaar geleden de stap genomen om een chip te installeren op bestaande fietsen. Verder worden de gegevens van alle nieuwe fietsen via de RAI geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer. Daar ben ik heel blij mee, want dat helpt ons enorm bij een goede landelijke aanpak van het diefstalprobleem. Recent zijn er ook afspraken gemaakt tussen Nederlandse fabrikanten om te starten met een gezamenlijk systeem voor de framenummers. Iedere Nederlandse fiets heeft dan een uniek nummer en het nummer zit bij alle fietsen op dezelfde plaats.

Dames en heren,
Een ander continu verbeterpunt is de verkeersveiligheid. Dat is voor mij echt één van de allerbelangrijkste onderwerpen. Daarom hebben we begin deze maand ook weer een doorstart gemaakt met de campagne `Licht aan, daar kun je mee thuiskomen'. Samen met de Fietsersbond, de BOVAG, de RAI vereniging, de politie en de decentrale overheden wil ik met deze campagne aandacht vragen voor het belang van fietsverlichting. De campagne licht enerzijds mensen in over het belang van licht op de fiets, en wijst anderzijds op de strenge handhaving door de politie. Eén van de campagne-acties is de prijsvraag `Een fiets voor niets', georganiseerd door RAI en BOVAG. De hoofdprijs is - u raadt het al - een nieuw fiets. Daar hebben we er meerdere van. Deze fietsen zijn beschikbaar gesteld door enkele bekende fabrikanten, waaronder Gazelle. Uiteraard juich ik deze samenwerking met de fietsbranche van harte toe. En dat de samenwerking vruchten afwerpt, laten de cijfers zien: sinds de eerste campagne in 2003 is het gebruik van fietsverlichting gestegen van 49 naar 63 procent. Dat scheelt veel verkeerssalchtoffers, dat kan ik u verzekeren.

Tot slot nog dit. Ik zei net dat de fiets een aantrekkelijk vervoermiddel moet blijven. Daarvoor kijk ik naar Gazelle en de andere fabrikanten, maar ik draag graag mijn steentje bij. Want wat is er voor een fietser die boodschappen doet of naar het station gaat fijner dan dat die zijn fiets direct kwijt kan op een veilige plek? Ik heb daar een flinke zak geld voor gereserveerd: voor stationsstallingen alleen al zo'n 250 miljoen tot 2010. Ik hoop van harte dat veel gemeenten hier een beroep op gaan doen. Onlangs heb ik in Amsterdam de eerste ondergrondse volautomatische `hufterproof' fietsenstalling geopend, genaamd Velomink. Ik hoop dat andere gemeenten zullen volgen.

Behalve stationstallingen promoten we ook - samen met gemeenten en de levensmiddelenhandel - dat er meer en betere stallingen bij winkelcentra komen. Zo stimuleren we dat meer mensen boodschappen op de fiets gaan doen. Dat zorgt voor een betere bereikbaarheid van winkelcentra, meer verkeersveiligheid en minder luchtvervuiling.

Dames en heren,

Genoeg over meer ruimte voor de fiets. Vandaag moet er namelijk ook ruimte zijn voor feest: een feest voor Gazelle, een feest voor de fiets. Ik feliciteer Gazelle nogmaals met de 12 miljoenste fiets én de introductie van dit nieuwe model.

Dank u wel.