Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Nieuwe NIZW-publicatie Het is nu alsof het mijn thuis is

Kleinschalig wonen bevordert woon- en leefplezier

Utrecht, 31 oktober 2005 Is het mogelijk om een traditionele verblijfsafdeling van een verpleeghuis te veranderen in vier kleinschalige woongroepen? Het verpleeghuis Smeetsland van De Stromen in Rotterdam zette deze stap, en met succes. Het rapport Het is nu alsof het mijn thuis is volgt het veranderingsproces en laat zien wat de gevolgen zijn voor bewoners, familieleden en medewerkers. Dit rapport biedt managers in de verpleeghuiszorg aanknopingspunten om de omslag van groot- naar kleinschalig wonen te maken. Het is nu alsof het mijn thuis is is tot stand gekomen door samenwerking tussen De Stromen, verpleeghuis Smeetsland en NIZW Zorg.

Overgang
Het is nu alsof het mijn thuis is begint met een beschrijving van een traditionele verpleeghuisafdeling. Vervolgens komt de overgang aan bod van traditioneel verpleeghuis naar kleinschalige woonvorm, aan de hand van ervaringen van bewoners, familieleden en medewerkers. Zowel de medewerkers als de mantelzorgers vertellen over de omslag en het welbevinden van de bewoners is geobserveerd. Daarnaast vindt de lezer aanvullend informatiemateriaal over kwalitatieve verbeteringen in de kleinschalige woonzorg.

Resultaten
Uit het rapport blijkt dat het woon- en leefplezier van de bewoners is toegenomen. De sfeer in de groep is rustiger en meer ontspannen, met name vanaf vier uur s middags. Bewoners vertonen minder dwaalgedrag en zij hebben meer plezier in het avondeten. Medewerkers ervaren weliswaar moeilijkheden met veranderende taken, maar geven tegelijkertijd aan dat zij hun werk nu leuker vinden dan in de oude situatie. Ook familieleden tonen zich positief. Ik kom er nu graag. Het is nu alsof het mijn thuis is, verwoordt een van hen het overheersende gevoel.

Downloaden
Het is nu alsof het mijn thuis is is geschreven door Theo Royers. Belangstellenden kunnen het rapport gratis downloaden via www.nizw.nl/publicaties.