Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2005-670    |
|                      |Arnhem|21 oktober 2005|
|                      |,   |        |
GROOT ONDERHOUD N 832 GAMEREN

De provincie Gelderland start maandag 31 oktober aanstaande met groot onderhoud aan de N 832: Molenachterdijk - Walderweg - Molenveldweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Achterstraat in Kerkwijk en de rotonde met de N 322 bij Gameren. Het werk zal naar verwachting eind november gereed zijn.

De bovenste asfaltlagen worden gefreesd en er wordt nieuw asfalt aangebracht. Omdat de weg te smal is, worden naast de weg betonstroken in de bermen gemaakt. De rotonde in Kerkwijk wordt opgeknapt: de schade aan het asfalt en de trottoirbanden wordt hersteld. Bovendien wordt de komingang vanaf Ammerzoden aangepast om de snelheid van het verkeer te matigen: de kruising met de Achterstraat krijgt een plateau en de ingang van de bebouwde kom meer accent.

Ten behoeve van de werkzaamheden wordt de weg in delen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De omleidingen zijn met borden aangegeven.Provincie Gelderland