Gemeente Tilburg

Datum
24 oktober 2005

Onderhoudswerkzaamheden Drimmelenstraat

Start werkzaamheden in de week van 31 oktober 2005

In week van 31 oktober 2005 wordt in opdracht van de gemeente Tilburg gestart met onderhoudswerkzaamheden aan het gebied rond de bomen in de Drimmelenstraat. Het gaat over het gedeelte tussen huisnummer 1 tot en met huisnummer 41.

Inhoud werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

. verwijderen van de wortels rond de bomen;

. herbestraten van het trottoir rond de bomen.

Uitvoeringsplanning

Afhankelijk van het weer, duren de werkzaamheden ongeveer één week.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Ter hoogte van de werkzaamheden is het trottoir afgesloten. Wij verzoeken u vriendelijk géén auto's te parkeren ter hoogte van de werkzaamheden.

Mogelijke overlast


. Tijdens de uitvoering kunt u tijdelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden;
. Mogelijke geluidsoverlast door aan- en afvoer van machines en materiaal.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Jo van Hal, uitvoeringcoördinator groen. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 86 96.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan wegen en groen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken op: http://openbarewerken.tilburg.nl


---- --